Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1273
Rapportdato: 24.05.2016
Distribusjon: Lukket
Tittel: Volumbetrakninger Gjenvinningsstasjoner – 2016 – RfD
Forfatter(e): Elise Narum
Antall sider: 52
Antall vedlegg: 2
Oppdragsgiver: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Kontaktperson: Tora Langseth, Even Midtun
Emner: Gjenvinningsstasjoner, volum, besøkstall, framskrivninger

Volumbetrakninger Gjenvinningsstasjoner – 2016 – RfD

Rapporten fremlegger resultater fra en analyse av avfallsmengder, -volumer og besøksbelastning.

Last ned rapport (PDF)

Foreliggende rapport er utarbeidet som et grunnlag for planlegging av arealbehov ved forbedringer/bygging av nye gjenvinningsstasjoner som skal erstatte dagens stasjoner på Mile og Lindum. Rapporten fremlegger resultater fra en analyse av avfallsmengder, -volumer og besøksbelastning.

Det er gjort en vurdering av dagens situasjon og beregninger for framtidig situasjon (2030) basert på datagrunnlag tilgjengelig i dag. Forutsetninger og usikkerhet knyttet til resultatene er beskrevet i rapporten.

Det er estimert et mulig komprimeringspotensiale på opp mot 96 000m3, som imøtekommer volumøkningen.

Det er dessuten blitt utarbeidet et framskrivningsverktøy som kan oppdateres med endringer i forutsetninger ved behov. Det er identifisert relativt store usikkerheter knyttet til datagrunnlaget som bør forbedres før man bruker framskrivningene.

Privacy Preference Center