Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1243
Rapportdato: 28.06.2020
Distribusjon: Åpen
Tittel: ROAF-analysen – 2020 – ROAF
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 41
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Romerike avfallsforedling IKS
Kontaktperson: Erik Trandem, Knut Erik Haugen
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, matavfall, matsvinn, plast, posebrekkasje, plukkanalyse

ROAF-analysen – 2020 – ROAF

En oppsummering av plukkanalyser utført for ROAF det syvende året etter at ny kildesorteringsordning for matavfall og sentralsortering av restavfall er satt i drift.

Last ned rapport (PDF)

Rapporten oppsummerer avfallsanalyser utført for ROAF sjuende året etter at ny ordning med kildesortering av matavfall og sentralsorering av restavfall er satt i drift. Det er lagt vekt på at 2020- analysen skal kunne sammenlignes med tidligere ROAF-analyser, og de bygger derfor på samme innhold og metodikk. Analyser er gjennomført av både restavfall og av grønne poser. Formålet med analysen av restavfall og grønne poser er å dokumentere potensialet for økt utsortering, å dokumentere returgrad for matavfallet samt kvaliteten på kildesortert matavfall, og å måle utviklingen i matsvinnmengde.

Det er samlet inn avfall fra totalt ni prøveområder. Resultatene fra analysen er drøftet med tanke på mulig endring i avfallssammensetning pga. COVID-19-situasjonen. Avfall var i 3 dagers karantene før sortering. Totalt ble ca. 3 tonn detaljsortert i tidsrommet 27 april.-18. mai 2018. Avfallet ble sortert i 40 ulike fraksjoner.

I tillegg ble det gjort en brekkasjeanalyse av grønne poser. Det er en utfordring med tap av matavfall i anlegget, og en brekkasjeanalyse dokumenterer hvor stort dette tapet er og hvor i prosessen det skjer. Totalt ble ca. 23 tonn avfall sortert, fordelt på prøver fra renovasjonsbiler, prøver fra hjullasterskuff i mottakshallen før innmating i sentralsorteringsanlegget og prøver fra avfall som ble sortert via grønnposelinjen i anlegget.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • 53,4 % av restavfallet består av avfall som kunne ha vært utsortert med dagens system i ROAF-området. Dette tilsvarer 78,6 kg per innbygger per år.
  • Plast i restavfallet utgjør 28,2 kg per innbygger per år. Av dette har 59,9 % potensiale for utsortering i sentralsorteringsanlegget slik det driftes i dag (uten PET-brett), noe som kan oppskaleres til 3 471 tonn per år.
  • 19,3 % av innholdet i avfallsbeholderen er grønne poser. Av total mengde matavfall sorteres 43,4 % i grønne poser, noe som er et svakt resultat.
  • Andel matsvinn av total mengde matavfall er 49,5 %. Dette utgjør 35,2 kg per innbygger per år. Mengden matavfall og matsvinn per innbygger viser en svak nedadgående trend.

Snittvekt per grønn pose som ankommer sorteringsanlegget er på 1,02 kg. Snittvekt per pose ut fra sorteringsanlegget er på 0,811 kg, løst matavfall inkludert. Dette betyr at 20 % av avfallet i grønne poser tapes underveis i prosessen, noe som er et tilsvarende resultat som i 2019, da det ble registrert 19 % vekttap.

Privacy Preference Center