Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1663
Rapportdato: 08.10.2020
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse glass/metall – 2020 – Sirkel Glass og NMG
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 39
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Sirkel Glass AS, Norsk Metallgjenvinning AS
Kontaktperson: Jacob Smith, Rune Myrmel
Emner: Avfallsanalyse, glass, metall, plukkanalyse

Plukkanalyse glass/metall – 2020 – Sirkel Glass og NMG

Formålet med analysen var å få oppdaterte tall for romvekt av levert glass- og metallemballasje, dokumentere sammensetningen av denne, og kartlegge sammensetningen og urenheter i utsortert stål/blikk og aluminium. Romvektsanalysen er basert på metodikk utarbeidet for tilsvarende analyser gjennomført i 2013 og i 2015.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i september 2020 gjennomført en analyse av glass- og metallemballasje levert til Sirkel Glass’ sorteringsanlegg på Øra i Fredrikstad og av stål/blikk og aluminium utsortert fra anlegget. I tillegg ble det gjort analyser av utsortert stål/blikk og aluminium fra det gamle sorteringsanlegget på Onsøy. Totalt ble ca. 10 tonn avfall fordelt på 21 prøver av inngående avfall sortert, samt 1,3 tonn utsortert stål/blikk fordelt på 7 prøver og 0,4 tonn utsortert aluminium fordelt på 4 prøver.

Formålet med analysen var å få oppdaterte tall for romvekt av levert glass- og metallemballasje, dokumentere sammensetningen av denne, og kartlegge sammensetningen og urenheter i utsortert stål/blikk og aluminium. Romvektsanalysen er basert på metodikk utarbeidet for tilsvarende analyser gjennomført i 2013 og i 2015.

Analysen ble gjennomført av Mepex, med innleid bistand for gjennomføringen av sorteringen. Det ble leid inn en teleskoptruck og maskinfører for å bistå under analysen.

Hovedresultater fra analysen:

  • Romvekt på innkommende avfall er målt til 0,44 kg/l; høyere enn 2015 (0,36 kg/l), men på nivå med 2013-analysen (45 kg/l).
  • Romvekt på glassemballasje er 0,66 kg/l, som er noe høyere enn de foregående analysene. Metallemballasje (0,09 kg/l) er på nivå med de tidligere analysene.
  • Innkommende avfall består av 87,8 % glassemballasje, 6,7 % metallemballasje og 5,4 % feilsorteringer. Andel metallemballasje er lavere enn tidligere målinger.
  • Metall som ikke er emballasje utgjør en vesentlig del (27 %) av metall i leveransene.
  • Utsortert stål/blikk består av 85 % magnetisk metall. Det øvrige er primært glass (13 %), som følger med grunnet komprimering av avfallet, hvor boksene blir klemt sammen med knust glass inni.
  • Utsortert aluminium består av 88 % aluminium. Det øvrige er glass (4,3 %) samt korker sammensatt av aluminium, glass og plast. Denne kategorien gjør at total andel glass som følger med utsortert aluminium er ca. 9 %.
  • Andel smuss/produktrester som følger med metallemballasje er beregnet til 3,1 % for stål/blikk og 9,6 % for aluminium.

Privacy Preference Center