Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1338
Rapportdato: 13.04.2018
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyser avfall – 2017 – RfD
Forfatter(e): Rebecca Briedis, Sveinung Bjørnerud, Frode Syversen
Antall sider: 40
Antall vedlegg: 4
Oppdragsgiver: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Kontaktperson: Gry Nessjøen
Emner: Plukkanalyser, restavfall, papp og papir, glass og metall, matavfall, matsvinn, husholding, plast

Plukkanalyser avfall – 2017 – RfD

Analyse for å få gode tall som grunnlag for rapportering til myndighetene på de fem ulike avfallsfraksjonene og følge med på kvaliteten på kildesortert avfall.

Last ned rapport (PDF)

I 2017 ble det gjennomført et fullt program for plukkanalyser av restavfall, kildesortert matavfall, plastemballasje, papp/papir, samt glass- og metallemballasje. For første gang er det skilt mellom matsvinn og ikke-nyttbart matavfall i analysen av restavfallet og kildesortert matavfall. Analysen inkluderer også en mer detaljert analyse av sammensetning av plastemballasje i restavfall og kildesortert plastemballasje, noe som kan være nyttig om man skal gå videre med planer om ettersortering av restavfallet. Analysene for glass- og metallemballasje finnes i separat rapport. Analysene for kildesortert papir er utført med tilskudd fra Grønt Punkt Norge, som bruker dataene for nasjonal rapportering av kartongemballasje.

Analyse dekker de samme områdene som tidligere, og det er totalt 7 boligområder som inngår. Det ble samlet inn avfall og tatt ut prøver, totalt ca. 1700 kg restavfall, 750 kg matavfall, 1500 kg kildesortert papir og 600 kg kildesortert plast. Avfallet ble samlet inn i uke 43, 44 og 45. Prøvene av plast, papir og glass og metall ble tatt ut på Eiker omlasting, mens restavfall og matavfall ble tatt ut på Lindum, hvor analysen også ble gjennomført.

Noen resultater for kildesortert papir:

 • Andelen feilsorteringer er 6,3 % av total mengde og ligger høyere enn på tidligere analyser.
 • Mengder lesestoff fortsetter å synke mens andel emballasje og drikkekartong øker. Noen resultater for restavfall:
 • Mengden gjenvinnbart papir er på samme nivå som i 2016, 6,6 %.
 • Mengden glass- og metallemballasje er på samme nivå som i 2016, 4,0 %.
 • Andelen gjenvinnbar plastemballasje øker og er nå 16,2 % til forskjell fra 12,1 % i 2016.
 • Andel matavfall ligger på 27,4 %. Det ble ikke gjort analyse av matavfallet i restavfallet i 2016, men i 2015 var andelen på 30,5 %.
 • Mengde farlig avfall og EE-avfall holder seg på et rimelig konstant lavt nivå og er på 1,2 %.

Noen resultater for kildesortert plast:

 • Andelen feilsorteringer er 14,8 % av total mengde. Blokkområdene har høyest grad av feilsorteringer med 23,9 %.

Noen resultater for matsvinn og kildesortert matavfall:

 • Andelen feilsorteringer er på 10,6 % av total mengde. Analyser gjennomført av Mepex indikerer at 6 % er en normal mengde feilsorteringer.
 • Matsvinnet i Drammensregionen ligger på 39,7 kg per innbygger.
 • Returgraden på glass- og metallemballasje, papp og papir, og matavfall har hatt en positiv økning sammenlignet med 2015. Returgraden for plastemballasje er på samme nivå som i 2015.

Privacy Preference Center