Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 100450-1142
Rapportdato: 04.02.2016
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse romvekt glass- og metallemballasje – 2015 – NGG (Sirkel) og NMG
Forfatter(e): Frode Syversen, Sveinug Bjørnerud, Marit Borge Skar
Antall sider: 20
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Norsk Glassgjenvinning (Sirkel) og Norsk Metallgjenvinning
Kontaktperson: Jacob Smith
Emner: Glassemballasje, metallemballasje, plukkanalyse, romvekt, sorteringsanlegg

Plukkanalyse romvekt glass- og metallemballasje – 2015 – NGG (Sirkel) og NMG

Det ble gjennomført en oppdatert analyse av leveranser av glass- og metallemballasje levert sorteringsanlegget på Onsøy for å finne romvekt til hhv. innsamlet glassemballasje og innsamlet metallemballasje. Dette inngår som en del av grunnlaget for kostnadsfordeling i foreliggende avtale mellom de to materialselskapene.

Last ned rapport (PDF)

Det er gjennomført en oppdatert analyse av leveranser av glass- og metallemballasje levert sorteringsanlegget på Onsøy. Analysen er gjennomført november 2015 og omfatter 21 tilfeldige leverandører med en leveranse hver. Disse dekker i prinsippet leverandører som dekker 43 % av befolkningen.

Prosjektet er i første rekke gjennomført for å finne romvekt til hhv. innsamlet glassemballasje og innsamlet metallemballasje. Dette inngår som en del av grunnlaget for kostnadsfordeling i foreliggende avtale mellom de to materialselskapene.

Prosjektet gir også annen nyttig informasjon om kvaliteten på den varen som mottas anlegget og tilhørende store variasjoner.

Prosjektet er gjennomført av Mepex med innleid bistand for gjennomføringen av sorteringen. Innleid personell kunne betjene nødvendige maskiner for å ta ut prøver og flytte rundt på disse.

Prosjektet bygger på en metodikk som ble utviklet i 2013 når det gjelder uttak av prøver til sortering og kontroll med representativt prøveuttak. Det er allikevel en usikkerhet til om man får tatt tilfeldige prøver.

Selv om romvekten for glass- og metallemballasje øker hver for seg isolert sett er samlet romvekt redusert noe pga. økende andel metallemballasje.

Privacy Preference Center