Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 10685-1120
Rapportdato: 18.02.2016
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall og plastemballasje – 2015 – SESAM
Forfatter(e): Frode Syversen, Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 31
Antall vedlegg: 4
Oppdragsgiver: Trondheim kommune, SESAM
Kontaktperson: Knut Jørgen Bakkejord
Emner: Plukkanalyse, restavfall, plastemballasje, testkjøring, husholdninger

Plukkanalyse restavfall og plastemballasje – 2015 – SESAM

Det er gjennomført plukkanalyser som omfatter restavfall og kildesortert plastemballasje fra ulike boligområder innenfor de kommunene som inngår i SESAM-prosjektet. Analysene dokumenterer sammensetning av restavfallet og plastemballasje, og er et oppdatert grunnlag for videre planlegging av sentralt ettersorteringsanlegg

Last ned rapport (PDF)

Det planlegges et anlegg for sentral ettersortering av restavfall Midt-Norge. God kunnskap om avfallets sammensetning er viktig for både å vurdere miljønytten av tiltaket og for å vurdere totaløkonomien i prosjektet.

Det er spesielt fokus på økt utsortering og gjenvinning av plast og metall, samt matavfall i de områder som ikke har kildesortering. Området består av 8 geografiske og organisatoriske enheter med noe forskjellige avfallssystemer. Totalt dekker området om lag 465.000 innbyggere og 75.000 tonn restavfall årlig.

Det er gjennomført plukkanalyser som omfatter restavfall og kildesortert plastemballasje fra ulike boligområder innenfor de kommunene som inngår i SESAM-prosjektet. Analysene dokumenterer sammensetning av restavfallet og plastemballasje, og er et oppdatert grunnlag for videre planlegging av sentralt ettersorteringsanlegg. Noen aktuelle nøkkeldata beregnet som vektet snitt:

Sammensetning restavfall:

  • Matavfall : 42,6 %
  • Plastavfall: 11,6 %
  • Papp og papir : 6,6 %
  • Metaller: 2,5 %

     

Totalt potensiale:

  • Matavfall : 89 kg/innbygger (hvorav 24 % blir utsortert)
  • Plastavfall : 25,8 kg/innbygger (hvorav 19 % blir utsortert)

Privacy Preference Center