Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 100463-1217
Rapportdato: 22.02.2017
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall og papir – 2016 – RfD
Forfatter(e): Frode Syversen, Sveinung Bjørnerud, Rebecca Briedis
Antall sider: 21
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Kontaktperson: Gry Nessjøen
Emner: Plukkanalyser, restavfall og papir

Plukkanalyse restavfall og papir – 2016 – RfD

Analyse for å følge opp endringer i innhold av gjenvinnbare materialer i restavfallet, følge med på grad av feilsorteringer i kildesortert avfall og få gode tall for emballasje som grunnlag for GPN og Syklus (nå Sirkel) sin rapportering til myndighetene

Last ned rapport (PDF)

Det ble ikke gjennomført fullt program for plukkanalyser i 2016. Det ble gjennomført analyser av kildesortert papir og glass- og metallemballasje, samt restavfall. Analysene av restavfall ble utført noe enklere enn vanlig, med vekt på å sortere ut papir, glass- og metallemballasje, plast og farlig avfall/EE-avfall. Analysene for glass- og metallemballasje finnes i separat rapport. Analysene for kildesortert papir er utført med tilskudd fra Grønt Punkt Norge som bruker dataene for nasjonal rapportering av kartongemballasje.

Analyse dekker de samme områdene som tidligere og det er totalt 7 boligområder som inngår. Det ble foretatt noe endringer i områdene i 2013 etter oppstart av ny kontrakt. Det ble samlet inn avfall og tatt ut prøver, total ca. 1500 kilo restavfall og 1500 kilo kildesortert papir. Avfallet ble samlet inn i uke 42. Prøvene av papir ble tatt ut på Eiker omlasting, mens for restavfall på Lindum og også analysen ble gjennomført.

Noen resultater for kildesortert papir:

  • Andelen feilsorteringer er 4,3 % av total mengde og det ligger på nivå med tidligere analyser fra 2013 og 2015 fra den perioden man har fulgt de samme områder.
  • Under 70 % av kildesorter mengde er nå lesestoff og det har vært en jevn nedgang i andelen lesestoff og økende andel emballasje. Unntaket er 2015 analyse som virker å ha en mistenkelig lav andel lesestoff.

Noen resultater for restavfall:

  • Mengden gjenvinnbart papir og glass- og metallemballasje har gått ned og er nå hhv. på 6,9 % og 4,6 %. Det er en positiv trend for disse typer avfall.
  • Andelen gjenvinnbar plastemballasje øker og er nå 12,1 %. Det inkludere bæreposer til avfall, men ikke ulike folielaminater som er kategorisert som lite gjenvinnbart.
  • Mengde farlig avfall og EE-avfall holder seg på et rimelig konstant lavt nivå og er på 1,5 %. Det er ikke en ubetydelig mengde

 

Analysen gir ikke noe grunnlag for å si noe om utviklingen for matavfall da det ikke inngikk i analysen. Erfaring tilsier at det kan være ulemper ved å forenkle analysene og at det er ikke så mye å spare på en slik forenkling. Man får ikke et komplett bilde og tidsserien brytes.

Privacy Preference Center