Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1208
Rapportdato: 29.01.2017
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall og matavfall – 2016 – Asker kommune
Forfatter(e): Frode Syversen, Sveinung Bjørnerud, Rebecca Briedis
Antall sider: 31
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Asker kommune
Kontaktperson: Karoline Ottestad Rød
Emner: Plukkanalyse, restavfall, matavfall, matsvinn, husholdninger, næring

Plukkanalyse restavfall og matavfall – 2016 – Asker kommune

Analyse for å etablere et referansegrunnlag for mengde matsvinn fra husholdningene og næringskunder i Asker kommune.

Last ned rapport (PDF)

Det er gjennomført en ny plukkanalyse i oktober 2016 av restavfall og kildesortert matavfall fra 5 ulike boligområder og noen utvalgte næringskunder tilsluttet den kommunale renovasjonen. Hovedformålet har vært å etablere et referansegrunnlag for mengde matsvinn fra husholdningene og næringskunder. Asker kommune har satt et mål om 30 % reduksjon av matsvinn innen 2025. Det ble vurdert at analysen fra 2015 ga feil informasjon om mengden matsvinn og ikke kunne benyttes som referansegrunnlag. Analysen gir også oppdatert kunnskap om hvor godt kildesorteringen fungerer og potensialet for bedre sortering ut fra hva som ligger igjen i restavfallet.

Det er samlet inn avfall fra et utvalg av avfallsbeholdere på tømmedag eller dagen før. Prøvene består av alt restavfall og kildesortert matavfall fra de samme kundene, slik at analysen dekker avfallsproduksjonen fra de samme husstandene. Totalt er det samlet inn avfall til analysen fra ca. 190 husstander. Analysen er gjennomført på ISI avfallsanlegg i Bærum. Mepex med hjelpemannskaper fra Nannestad Bygdeservice har utført analysen. Avfallet er sortert i 27 ulike kategorier.

Analysen gir prosentvis sammensetning av avfallet i prøvene. Ut fra analysen foretas en oppskalering for å beregne sammensetning for hele avfallsmengden gjennom året, angitt som mengde per innbygger og år. Det er en usikkerhet knyttet til denne beregningen, både ved at det kan være variasjoner over tid og at de utvalgte områdene ikke er helt representative.

Nøkkelresultater fra analysen er:

  • 60,5 % av avfallet i restavfallet fra husholdning kunne vært utsortert, det tilsvarer 57,8 kilo per innbygger per år.
  • 3,6 % av matavfallet består av feilsorteringer
  • Mengden matavfall er beregnet til 68,5 kg per innbygger per år, og en sorteringsgrad på 63,8 %
  • Matsvinnet er beregnet til 38,9 kg/innbygger per år, noe lavere enn nasjonalt gjennomsnitt.

Privacy Preference Center