Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 10425-912
Rapportdato: 30.09.2015
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall og matavfall – 2015 – ROAF
Forfatter(e): Frode Syversen, Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 20
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Romerike Avfallsforedling IKS
Kontaktperson: Erik Trandem
Emner: Plukkanalyse, restavfall, matavfall

Plukkanalyse restavfall og matavfall – 2015 – ROAF

Formålet med analysen er å klarlegge potensiale for økt utsortering og gjenvinning og etablere en referansesituasjon for planlagte tiltak. Videre var det ønskelig å fastslå kvaliteten på kildesortert matavfall.

Last ned rapport (PDF)

Det er gjennomført en analyse av restavfall fra fire ulike boligområder i Aurskog-Høland i juni 2014. Analysen omfatter også

matavfall fra tre av de samme områdene.

Formålet med analysen er å klarlegge potensiale for økt utsortering og gjenvinning og etablere en referansesituasjon for planlagte tiltak. Videre var det ønskelig å fastslå kvaliteten på kildesortert matavfall.

Det ble tatt ut prøver på 350 kilo restavfall og 100 kg matavfall fra hvert område som ble sortert. Sorteringen ble gjennomført etter samme inndeling som tidligere for RoAF for å kunne sammenligne med analysen for RoAF fra 2014. Arbeidet ble utført på Spillhaug avfallsanlegg med personell fra Mepex. RoAF bistod med uttak av prøver, utlån av beholdere og sted for gjennomføring av analysen.

En plukkanalyse fastlegger sammensetning av en avfallsprøve i vektprosent. Avfallet ble sortert i 29 ulike kategorier.

Aritmetisk snitt for resultater for restavfall viser at 29,2 % av avfallet består av matavfall, mens 16,9 % er plast og 11,6 % er papir. Dette er noe høyere verdier enn tilsvarende restavfall i analysen for RoAF i 2014. Andelen glass- og metallemballasje er på samme nivå (6,7 %), mens andelen tekstiler som er gjenvinnbare er vesentlig lavere.

For matavfall er det beregnet en sorteringsgrad på rett over 30 %, noe som er lavt og bør kunne økes. Kvaliteten på matavfallet er på den annen side meget god, med kun 0,6 % feilsorteringer.

Det understrekes at det er knyttet usikkerhet til denne analysen, men generelt var det overraskende liten variasjon mellom de fire områdene, som tilsier at resultatene virker pålitelige. Det kan være en del sesongvariasjoner som ikke fanges opp i denne analysen.

Privacy Preference Center