Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 100425-912
Rapportdato: 30.12.2016
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall og grønne poser – 2016 – ROAF
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud, Frode Syversen
Antall sider: 30
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Romerike Avfallsforedling IKS
Kontaktperson: Erik Trandem
Emner: Plukkanalyse, restavfall, matavfall, husholdninger

Plukkanalyse restavfall og grønne poser – 2016 – ROAF

Rapporten beskriver metode, gjennomføring og resultater, samt foretar en sammenligning med analyse gjennomført tidligere.

Last ned rapport (PDF)

Dette er tredje rapport om plukkanalyser etter at ny ordning med kildesortering og sentralt sorteringsanlegg for restavfall er satt i drift. Følgende analyser inngår:

 • Analysen av restavfall husholdninger– sammensetning og potensiale for gjenvinning
 • Analyse av matavfall – kvalitet og feilsortering
 • Vurdering av utvikling i matsvinn

Rapporten beskriver metode, gjennomføring og resultater, samt foretar en sammenligning med analyse gjennomført tidligere. Analysene ble utført i månedsskiftet november/desember 2015.

Det er i analysen for 2016 valgt å bruke sammen utvalg som i 2015 med mindre tilpasninger. I 2015 ble lagt vekt å etablere et representativt utvalg av områder som representerer hele ROAF når det gjelder type kunde og beholdersammensetning.

Noen nøkkelresultater ut fra utførte målinger/analyser;

 • Forekomst av grønne poser er 21 vekt-% av innholdet i avfallsbeholder
 • Kvaliteten på matavfallet er meget god med kun 1,6 % feilsorteringer i de grønne posene.
 • Utsorteringsgraden for matavfall ligger på 49 vekt-% som er noe under målet om 50 %
 • Andelen matsvinn har ikke blitt redusert fra 2014 til 2016 og total mengde matavfall har økt noe
 • Mengden plast, metall og papir i restavfallet holder seg på samme nivå som tidligere
 • Om lag 70 % av plasten utgjør potensiale for utsortering til materialgjenvinning, dvs. ca. 3.100 tonn/år
 • Mengden glassemballasje, tekstiler og farlig avfall/EE-avfall synes å ha viss nedadgående trend
 • Resultatene fra område med sug skiller seg ut negativt med stor andel feilsortering i grønne poser og stort tap av matavfall.

Privacy Preference Center