Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1229
Rapportdato: 07.02.2017
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall og glass-og metall – 2016 – SØIR
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud, Frode Syversen
Antall sider: 19
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Kontaktperson: Kristin Korslund
Emner: Plukkanalyse, restavfall

Plukkanalyse restavfall og glass-og metall – 2016 – SØIR

Rapporten viser at om lag 70 % av restavfallet består av avfall som kunne vært utsortert til gjenvinning eller disponert som farlig avfall/EE-avfall. Det er størst potensiale for økt utsortering av matavfall, deretter plastemballasje, glass- og metallemballasje og papir.

Last ned rapport (PDF)

Det ble gjennomført en analyse av restavfall fra 6 ulike boligområder i Elverum, Trysil og Åmot kommune i uke 38 i 2016. Analysen ble utført på Hornmoen av personell fra Mepex og SØIR. Hver prøve var på ca. 360 kilo restavfall, som ble sortert i 25 ulike kategorier. Formålet med analysen har vært å dokumentere sammensetningen og potensiale for økt sortering, og analysen vil være et referansegrunnlag for å vurdere endringer i sammensetningen etter gjennomføring av planlagte endringer i renovasjonsordningen. Ny analyse vil gjennomføres etter at ny ordning har vært i drift en periode.

Analysen viser at om lag 70 % av restavfallet består av avfall som kunne vært utsortert til gjenvinning eller disponert som farlig avfall/EE-avfall. Det er størst potensiale for økt utsortering av matavfall, deretter plastemballasje, glass- og metallemballasje og papir.

Det er utført en separat analyse av kildesortert glass- og metallemballasje som viser at andelen feilsortering er lav, og utgjør mellom 2-4 %.

Privacy Preference Center