Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1381
Rapportdato: 23.03.2018
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall, matavfall, plastemballasje og papp-og papir – 2018 – Asker kommune
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 42
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Asker kommune
Kontaktperson: Ingvild Apelseth Hage
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, matavfall, matsvinn, plast, papp og papir, plukkanalyse, husholdninger

Plukkanalyse restavfall, matavfall, plastemballasje og papp-og papir – 2018 – Asker kommune

Analyse forå måle utviklingen av matsvinnmengden opp mot målsettingen på 30 % reduksjon av matsvinn innen 2025. I tillegg gir analysen oppdatert kunnskap om hvor godt kildesorteringssystemet fungerer og potensialet for bedre utsortering basert på hva som ligger i restavfallet.

Last ned rapport (PDF)

Det er i februar 2018 gjennomført en analyse av avfallet fra husholdninger i Asker kommune. Analysen omfatter restavfall, kildesortert matavfall, kildesortert plastemballasje og kildesortert papp og papir fra fem ulike boligområder. Hovedformålet har vært å måle utviklingen av matsvinnmengden opp mot målsettingen på 30 % reduksjon av matsvinn innen 2025. I tillegg gir analysen oppdatert kunnskap om hvor godt kildesorteringssystemet fungerer og potensialet for bedre utsortering basert på hva som ligger i restavfallet.

Det er samlet inn avfall fra et utvalg av avfallsbeholdere på tømmedag eller dagen før. Prøvene består av restavfall, kildesortert matavfall, kildesortert plastemballasje og kildesortert papp og papir fra de samme adressene. Totalt ble ca. 3,1 tonn avfall sortert i tidsrommet 9. til 20. februar. Avfallet ble sortert i 33 ulike fraksjoner.

Analysen gir prosentvis sammensetning av avfall i prøvene. Basert på disse analyseresultatene foretas en oppskalering for å beregne sammensetning for hele avfallsmengden gjennom året, angitt som mengde per innbygger per år. Det er en usikkerhet knyttet til denne beregningen, både ved at det kan være variasjoner over tid og at de utvalgte områdene ikke er helt representative.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • 68,1 % av avfallet i restavfallet kunne vært utsortert, noe som tilsvarer 57,3 kg per innbygger årlig.
  • 61,6 % av matavfallet kildesorteres. Renheten i kildesortert matavfall er relativt god, med 3,9 % feilsorteringer.
  • 44,0 % av plastemballasjen kildesorteres. Renheten i kildesortert plastemballasje er mindre god; 3,0 % består av EPS og plast som ikke er emballasje, og 18,2 % er andre feilsorteringer.
  • 88,3 % av gjenvinnbar papp og papir kildesorteres. Renheten i kildesortert papp og papir er god, med 3,1 % feilsorteringer.
  • Analysen kan indikere en nedgang i matsvinnmengden; resultatet for 2018-analysen er 36,7 kg matsvinn per innbygger per år mot 38,9 kg i 2016. Matsvinnmengden er også lavere enn nasjonalt gjennomsnitt på ca. 42 kg per innbygger. Det er imidlertid ikke en stor nok nedgang til at man med sikkerhet kan konkludere at matsvinnmengden faktisk har gått ned siden 2016- analysen.

Privacy Preference Center