Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt:
Rapportdato:
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall, matavfall, plastemballasje og glass-og metallemballasje – 2015 – RfD
Forfatter(e):
Antall sider: 29
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Kontaktperson:
Emner: Plukkanalyse, henteordning, restavfall, matavfall, glass og metallemballasje, plastemballasje, plast

Plukkanalyse restavfall, matavfall, plastemballasje og glass-og metallemballasje – 2015 – RfD

Last ned rapport (PDF)

Privacy Preference Center