Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 100425-1243
Rapportdato: 06.11.2017
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall, matavfall og glass-og metall – 2017 – ROAF
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 35
Antall vedlegg: 3
Oppdragsgiver: Romerike Avfallsforedling IKS
Kontaktperson: Erik Trandem
Emner: Plukkanalyse, restavfall, matavfall, glass og metall

Plukkanalyse restavfall, matavfall og glass-og metall – 2017 – ROAF

En oppfølgingsanalyse for å dokumentere effekten av endringene fra analysen i 2015, hvor det er blitt innført egne beholdere for papp/papir og glass-og metallemballasje, mens matavfall ble sortert i grønn pose.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i 2015 gjort en analyse av restavfall fra fire boligområder i Aurskog-Høland. Siden det er egen beholder for papp/papir og for glass/metall innført, men matavfallet nå sorteres i grønn pose. I september 2017 ble det gjort en oppfølgingsanalyse for å dokumentere effekten av disse endringene i renovasjonsløsningen.

Avfall ble hentet inn fra fire områder, hvorav tre var de samme som inngikk i 2015-analysen. Prøver på ca. 400 kg restavfall (inkludert grønne poser med matavfall) ble sortert for hvert område. Et område med hytterenovasjon ble i 2017 også analysert. I tillegg ble en prøve med kildesortert glass- og metallemballasje sortert.

Analysen ble gjennomført på Spillhaug miljøstasjon med personell fra Mepex og Nannestad Bygdeservice. Restavfallet og grønne poser ble sortert i 31 kategorier; for sorteringen av kildesortert glass- og metallemballasje var inndelingen noe enklere. Sorteringen inkluderer bl.a. et skille på nyttbart og ikke-nyttbart matavfall.

Analysen gir prosentvis sammensetning av avfallet i vekt. Ut fra analysen foretas en oppskalering for å beregne sammensetning for hele avfallsmengden gjennom året, angitt som mengde per innbygger og år. Det er en usikkerhet knyttet til denne beregningen, både ved at det kan være variasjoner over tid og at de utvalgte områdene ikke er helt representative.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • Det er en vesentlig nedgang i andel papp/papir i restavfallet, fra 11,6 % i 2015 til 6,5 % i 2017.
  • Det er en nedgang i andel glassemballasje i restavfallet, fra 4,1 % i 2015 til 2,4 % i 2017.
  • Andel metallemballasje er ikke gått ned vesentlig: 2,6 % i 2015 mot 2,3 % i 2017.
  • Andel matsvinn av total mengden matavfall i rest og kildesortert mat er høyt, med 63,7 %.
  • Restavfallsbeholderen inneholder 74,7 % restavfall og 25,3 % grønne poser.
  • Renheten i grønne poser er høy, med kun 1,6 % feilsorteringer.
  • Returgraden på matavfall er beregnet til 54,2 %.
  • Renheten i kildesortert glass- og metallemballasje er en del lavere, med 10,8 % feilsorteringer.
  • Samlet returgrad er beregnet til 70,4 % samlet for glass- og metallemballasje.

Privacy Preference Center