Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1243
Rapportdato: 06.04.2018
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall, grønne poser og brekkasje – 2018 – ROAF
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 41
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Romerike avfallsforedling IKS
Kontaktperson: Erik Trandem
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, matavfall, matsvinn, plast, posebrekkasje, plukkanalyse

Plukkanalyse restavfall, grønne poser og brekkasje – 2018 – ROAF

Rapporten oppsummerer avfallsanalyser utført for ROAF femte året etter at ny ordning med kildesortering av matavfall og sentralsorering av restavfall er satt i drift.

Last ned rapport (PDF)

Rapporten oppsummerer avfallsanalyser utført for ROAF femte året etter at ny ordning med kildesortering av matavfall og sentralsorering av restavfall er satt i drift. Det er lagt vekt på at 2018-analysen skal kunne sammenlignes med tidligere ROAF-analyser, og de bygger derfor på samme innhold og metodikk. Analyser er gjennomført av både restavfall og av grønne poser. Formålet med analysen av restavfall og grønne poser er å dokumentere potensialet for økt utsortering, å dokumentere returgrad for matavfallet samt kvaliteten på kildesortert matavfall, og å måle utviklingen i matsvinnmengde.

Det er samlet inn avfall fra totalt åtte prøveområder. Totalt ble ca. 2,4 tonn detaljsortert i tidsrommet 6.-14. mars 2018. Avfallet ble sortert i 40 ulike fraksjoner.

I tillegg ble det gjort en brekkasjeanalyse av grønne poser. Det er en utfordring med tap av matavfall i anlegget, og en brekkasjeanalyse dokumenterer hvor stort dette tapet er og hvor i prosessen det skjer. Totalt ble ca. 5,4 tonn avfall sortert, fordelt på prøver fra renovasjonsbiler, prøver fra hjullasterskuff i mottakshallen før innmating i sentralsorteringsanlegget og prøver fra avfall som ble sortert via grønnposelinjen i anlegget.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • 54,6 % av restavfallet består av avfall som kunne ha vært utsortert. Dette tilsvarer 81,7 kg per innbygger per år.
  • Plast i restavfallet utgjør 26,4 kg per innbygger per år. Av dette har 67,8 % potensiale for utsortering i sentralsorteringsanlegget, noe som kan oppskaleres til 3 255 tonn per år.
  • 21,6 % av innholdet i avfallsbeholderen er grønne poser. Av total mengde matavfall sorteres 46,2 % i grønne poser.
  • Andel matsvinn av total mengde matavfall er 57,8 %. Dette utgjør 47,4 kg per innbygger per år.
  • Snittvekt per grønn pose som ankommer sorteringsanlegget er på 1,289 kg. Snittvekt per pose ut fra sorteringsanlegget er på 0,915 kg, løst matavfall inkludert. Dette betyr at 29 % av avfallet i grønne poser tapes underveis i prosessen, noe som er en økning fra forrige tilsvarende analyse; i 2015 ble tapet beregnet til å være 22 %.

Privacy Preference Center