Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1060
Rapportdato: 27.02.2015
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse papp og papir – 2015 – RfD
Forfatter(e): Håkon Selvig Bratland
Antall sider: 9
Antall vedlegg: 2
Oppdragsgiver: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Kontaktperson: Gry Nesjøen
Emner: Plukkanalyse, papp og papir, kildesortering

Plukkanalyse papp og papir – 2015 – RfD

Formålet med analysen er å dokumentere sammensetningen av papirfraksjonen.

Last ned rapport (PDF)

Det er gjennomført en plukkanalyse av kildesortert papir fra husholdninger til RfD. Syv områder ble utvalgt til å inngå i plukkanalysen og til å representere gjennomsnittet til RfD. Analysen er en videreføring etter samme mønster og metode som ble benyttet i Plukkanalyseprogrammet. Analysen ble gjennomført parallelt med tilsvarende analyse for Vesar.

Formålet med analysen er å dokumentere sammensetningen av papirfraksjonen. Dette skal gi grunnlag for å:

  • Dokumentere kvalitet på kildesorteringen av papir i husstandene
  • Danne et grunnlag for sorteringsgrad av emballasje
  • Fremskaffe informasjon om feilsortering i kildesortert materiale

Resultater

  • Papirkvaliteten holder seg god med et lavt nivå av feilsorteringer
  • Trykksaker faller markant satt opp mot tidligere år. Andelen emballasje øker i avfallet

Privacy Preference Center