Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1651
Rapportdato: 14.12.2021
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse Osloskolene – 2021 – REG
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 26
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Kontaktperson: Amalie Rosnes, Kristine Einbu
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, matavfall, plastemballasje, skoler, plukkanalyse

Plukkanalyse Osloskolene – 2021 – REG

Rapporten oppsummerer resultater fra en avfallsanalyse av Osloskolene for 2021. Det er gjort analyse av restavfall, kildesortert matavfall og kildesortert plastemballasje fra 11 barne- og ungdomsskoler i Oslo, som oppfølging av tilsvarende analyser gjennomført i 2019 og 2020.

Last ned rapport (PDF)

Rapporten oppsummerer resultater fra en avfallsanalyse av Osloskolene for 2021. Det er gjort analyse av restavfall, kildesortert matavfall og kildesortert plastemballasje fra 11 barne- og ungdomsskoler i Oslo, som oppfølging av tilsvarende analyser gjennomført i 2019 og 2020. Formålet med analysen var å måle effekt av tiltak gjennomført siden 2019-analysen og å undersøke hvordan avfallshåndteringen fungerer og danne grunnlag for videre tiltak for forbedring.

Totalt ble 2 337 kg avfall analysert i løpet av tidsrommet 30 november.-6. desember 2021. Av dette var 1 840 kg restavfall, 359 kg kildesortert matavfall og 139 kg kildesortert plastemballasje. Avfallet ble sortert i 13 ulike fraksjoner.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • 44,3 % av restavfallet kunne ha blitt utsortert. Av dette utgjør matavfall mest, fulgt av papp/papir/drikkekartong og plastemballasje. Dette er høyere enn det som ble resultatet for 2020-analysen, men en reduksjon sammenlignet med 2019-analysen.
  • 5,1 % av restavfallet var i utgangspunktet kildesorterte grønne og blå poser som var kastet i restavfallet i stedet for i kildesortert matavfall eller kildesortert plastemballasje. For både matavfall og plastemballasje var dette ca. 20 % av alt kildesortert avfall.
  • Renheten i kildesortert matavfall er brukbar, med 3,0 % feilsorteringer.
  • Renheten i kildesortert plastemballasje er dårlig; her utgjør feilsorteringer 39,6 % av avfallet.
  • Kildesorteringsgrad for matavfall er målt til 45,5 %, noe som tilsvarer resultatet for 2020, da det ble målt til 44,9 %. I 2019 ble resultatet 37,3 %.
  • Kildesorteringsgrad for plastemballasje er målt til 33,1 %, som i likhet med for matavfall er omtrent på nivå med 2020, der resultatet ble 30,3 %. I 2019 ble resultatet 16,2 %.
  • Stort potensiale for matsvinnreduksjon dersom påbegynt mat blir spist opp.

Privacy Preference Center