Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1651
Rapportdato: 16.12.2020
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse Osloskolene – 2020 – REG
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 25
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Renovasjons- og energigjenvinningsetaten
Kontaktperson: Amalie Rosnes, Kristine Einbu
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, matavfall, plastemballasje, skoler, plukkanalyse

Plukkanalyse Osloskolene – 2020 – REG

Rapporten oppsummerer resultater fra en avfallsanalyse av Osloskolene for 2020. Det ble gjort analyse av restavfall, kildesortert matavfall og kildesortert plastemballasje fra 10 barne- og ungdomsskoler i Oslo, som oppfølging av tilsvarende analyse gjennomført i 2019

Last ned rapport (PDF)

Rapporten oppsummerer resultater fra en avfallsanalyse av Osloskolene for 2020. Det er gjort analyse av restavfall, kildesortert matavfall og kildesortert plastemballasje fra 10 barne- og ungdomsskoler i Oslo, som oppfølging av tilsvarende analyse gjennomført i 2019. Formålet med analysen var å måle effekt av tiltak gjennomført siden 2019-analysen og å undersøke hvordan avfallshåndteringen fungerer og danne grunnlag for videre tiltak for forbedring.

Totalt ble ca. 2,6 tonn avfall analysert i løpet av tidsrommet 1.-4. desember 2020. Av dette var 2,29 tonn restavfall, 0,28 tonn kildesortert matavfall og 0,08 tonn kildesortert plastemballasje. Avfallet ble sortert i 13 ulike fraksjoner.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • Ca. 1/3 av restavfallet kunne ha blitt utsortert. Av dette utgjør matavfall mest, fulgt av papp/papir/drikkekartong og plastemballasje. Dette er en reduksjon fra 1/2 sammenlignet med 2019-analysen.
  • 5,1 % av restavfallet var kildesorterte grønne og blå poser som var kastet feil.
  • Renheten i kildesortert matavfall er god, med ca. 1,7 % feilsorteringer.
  • Renheten i kildesortert plastemballasje er mindre god; her utgjør feilsorteringer 34,3 % av avfallet.
  • Kildesorteringsgrad for matavfall er målt til 44,9 %, en økning fra 37,3 % i 2019.
  • Kildesorteringsgrad for plastemballasje er målt til 30,3 %, en økning fra 16,2 % i 2019.
  • Stort potensiale for matsvinnreduksjon dersom påbegynt mat blir spist opp.

Privacy Preference Center