Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1243
Rapportdato: 06.01.2021
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse næringsavfall – 2020 – ROAF
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 11
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Romerike Avfallsforedling
Kontaktperson: Erik Trandem, Knut Erik Haugen
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, næring, plukkanalyse

Plukkanalyse næringsavfall – 2020 – ROAF

Plukkanalyse av næringsavfall som omfatter både private og kommunale næringsaktører som inngår i ROAFs kommunale reovasjonssystem. Formålet var å dokumentere sammensetningen av avfallet for å danne et kunnskapsgrunnlag for tiltake for å oppnå økt utsortering.

Last ned rapport (PDF)

Det er gjennomført en plukkanalyse av næringsavfall i ROAF. Analysen omfatter både private og kommunale næringsaktører, og inkluderer skoler, barnehager, bo- og behandlingssenter og serveringssteder. Disse næringsaktørene inngår i ROAFs kommunale renovasjonssystem, og formålet med analysen var å dokumentere sammensetningen av dette avfallet for å danne et kunnskapsgrunnlag for tiltak for å oppnå økt utsortering.

Analysen foregikk i tidsrommet 24.-27. november 2020 og ble gjennomført av personell fra Mepex. 1116 kg avfall ble sortert, inndelt i 17-18 kategorier avhengig av type næring som ble analysert.

Nøkkelresultater:

  • Med unntak av serveringssteder, er andel matavfall i restavfallet lav sammenlignet med husholdningsavfall.
  • Sorteringsgrad for matavfall er gjennomgående svært lav, særlig fordi det er en tydelig mangel på forståelse for systemet, og de fleste grønne poser legges i restavfallssekker før de kastes, noe som vil gjøre at de ikke sorteres ut i ESAR. Dette gjør en allerede dårlig sorteringsgrad til meget lav for alle typene næringsaktører.
  • Matavfall utgjør 3⁄4 av restavfallet fra serveringssteder, og andelen som er lagt i grønne poser som ligger løst i avfallet er kun 1,3 %.
  • Trevirke utgjør en meget vesentlig del av avfallet fra skolene (30 %). Dette indikerer en mangel på system og rutiner for denne typen avfall, som det antas at stammer fra sløydaktivitet.

Privacy Preference Center