Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1243
Rapportdato: 12.10.2020
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse matbeholdere – 2020 – ROAF
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 11
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Romerike Avfallsforelding IKS
Kontaktperson: Erik Trandem, Knut Erik Haugen
Emner: Avfallsanalyse, matavfall, nedkast, plukkanalyse

Plukkanalyse matbeholdere – 2020 – ROAF

Kartlegging av effekten av en omlegging av systemet med grønne poser i restavfallsbeholderen til at ROAFs kunder får utlevert egen beholder for matavfall som hentes separat fra restavfallet.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i 2020 gjennomført et prøveprosjekt der innbyggere i utvalgte enebolig- og bofellesskapområder i Gjerdrum fikk egne beholdere/nedkastløsninger (brønner) for matavfall i stedet for å kaste grønne poser i restavfallet, slik systemet er i ROAF i dag. Tre analyser ble gjennomført, i januar (før prøveprosjektet startet), i mai og i august. Totalt ble ca. 5 tonn avfall sortert.

Formålet med prosjektet var å kartlegge effekten av en omlegging av systemet fra grønne poser i restavfallsbeholderen til at ROAFs kunder får utlevert en egen beholder for matavfall som hentes separat fra restavfallet.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • Området med fellesløsninger ble målt til en returgrad for matavfall på 51,7 % i januar (med grønne poser som skulle kastes i restavfallet). Etter systemendring var resultatene 49,6 % i mai og 62,2 % i august.
  • Det var svært mange restavfallsposer i utsortert matavfall, mest sannsynlig fordi beboerne ikke hadde oppfattet en systemendring. Dette ble målt til ca. 40 % i mai-analysen og 20 % i august-analysen.
  • Eneboligområdet med egne beholdere ble målt til en returgrad for matavfall på 55,2 % i januar. Etter systemendring var resultatene 70,3 % i mai og 62,2 % i august. Forskjellen mellom de to analysene antas å være tilfeldig variasjon.
  • Tar man snittet av de to analysene gjort etter at systemendringen ble innført, får man 55,1 % returgrad for området med fellesløsninger (en oppgang fra 51,7 %) og 66,3 % for eneboligområdet (en oppgang fra 55,2 %).

Hovedkonklusjon er at resultatene indikerer en økning i utsortering av matavfall for både eneboligområdet og området med fellesløsninger, men at analysene ikke er tilstrekkelig omfattende for å kunne dokumentere en meget presis effekt. Analysen indikerer også at informasjonskampanjer er mer nødvendige for å nå hjem til innbyggere med fellesløsninger enn innbyggere som har egne avfallsbeholdere.

Privacy Preference Center