Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt:
Rapportdato: 09.09.2016
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse kildesortering i offentlig rom – 2016 – REN (REG)
Forfatter(e): Frode Syversen, Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 24
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REG)
Kontaktperson: Kristine Einbu
Emner: Kildesortering, offentlige rom, avfallsanalyse

Plukkanalyse kildesortering i offentlig rom – 2016 – REN (REG)

Analysene gir grunnlag for å kunne evaluere tiltaket for pilotprosjektet med kildesortering i offentlig rom, og vurdere behov for forbedringer. Generelt viser analysene at det er vesentlige utfordringer knyttet til å oppnå en god kildesorteringsadferd i offentlige rom.

Last ned rapport (PDF)

Det er gjennomført avfallsanalyser før og etter etablering av pilotprosjekt med kildesortering i offentlige rom som er utført i Iladalen. Analysene er hhv. utført i juni 2015 og juni 2016. Det har vært perioder med vekslende værforhold med både sol og regn. Pilotprosjektet startet opp i september 2015.

I 2015 ble det samlet inn avfall over en uke, mens for analysen i 2016 ble det valgt å hente avfall over 2 hele uker. Avfallet til analysene er samlet inn av REN sitt eget personell og alle prøver er merket godt. Analysene er gjennomført på REN og EGE sine anlegg med personell fra Mepex.

Det er usikkerhet til hvor representative analysene er. Det er derfor foretatt en sammenlikning av avfallstypene samlet inn i analysen med mengdestatistikk for første halvår 2016. Det viser godt sammenfall og indikerer at utvalget i analysen er representativ.

Analysene gir grunnlag for å kunne evaluere tiltaket og vurdere behov for forbedringer. llomGenerelt viser analysene at det er vesentlige utfordringer knyttet til å oppnå en god kildesorteringsadferd i offentlige rom:

  • Det er fremdeles et stort potensiale for økt utsortering i restavfallet
  • Kvaliteten på kildesortert avfall er dårligere enn det som er normalt i husholdningene

Analysene viser også at tilbudet i parken delvis fungerer som et returpunkt for glass- og metallemballasje for husholdningene i nærområdet. Det vurderes ikke som noen problem for varestrømmene.

Det kan stilles spørsmål ved om effektene av å differensiere tilbudet mellom de ulike punktene i parken gir noen positive effekter. Visse typer feilsortering øker på de store stasjonene uten restavfallsbeholder, unntatt for glass- og metall som på de små stasjonene i stor grad ender i plastemballasjen, da det ikke her ikke finnes tilbud for glass og metall. Standardisering av stasjonene kan bidra til mer helhetlig tilbud og kan trolig gi mindre feilsortering.

Privacy Preference Center