Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1651
Rapportdato: 14.12.2021
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse i forbindelse med pilotprosjekt glass og metall – 2021 – REG
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 9
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Oslo kommune – Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Kontaktperson: Kristine Einbu, Jan Haakon Ellefsen-Killerud, Jørgen Simensen Almankaas
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, glass- og metallemballasje, plukkanalyse, pilotprosjekt

Plukkanalyse i forbindelse med pilotprosjekt glass og metall – 2021 – REG

Hensikten med analysen var å dokumentere effekten av innføringen av henteordning for glass- og metallemballasje i pilotprosjektet.

Last ned rapport (PDF)

Det er gjennomført en analyse av restavfall fra tre områder hvor det er blir testet en egen beholder/nedgravd løsning (henteordning) for glass- og metallemballasje og tre tilsvarende områder hvor innbyggerne fremdeles skal benytte returpunkt for dette avfallet. Hensikten med analysen var å dokumentere effekten av innføringen av henteordning for glass- og metallemballasje i pilotprosjektet.

Analysen ble gjennomført fra 15. til 19. november 2021 av personell fra Mepex og Nannestad Bygdeservice. Totalt 8,9 tonn restavfall fra totalt 17,5 tonn innsamlet avfall fra avfallsbeholderen ble sortert på fire kategorier: glassemballasje, metallemballasje, farlig avfall og EE-avfall.

Resultatet for analysen var at det i snitt for områdene med henteordning for glass- og metallemballasje var 2,16 % glassemballasje og 0,98 % metallemballasje i avfallsbeholderen. For kontrollområdene med returpunkt var tilsvarende resultat hhv. 3,65 % og 1,05 %. Dette tilsvarer ca. 40 % mindre glassemballasje og 7 % mindre metallemballasje i avfallseholderen i henteordning-områder enn i kontrollområdene.

Privacy Preference Center