Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt:
Rapportdato:
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse Hytteprosjektet – 2016 – RfD
Forfatter(e):
Antall sider: 40
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Kontaktperson:
Emner: Plukkanalyse, hytteavfall, hytteprosjektet

Plukkanalyse Hytteprosjektet – 2016 – RfD

Analyse for å øke kunnskapsnivået om hytteavfallets sammensetning, samt kvaliteten av de kildesorterte avfallstypene matavfall og papir, papp, kartong (PPK).

Last ned rapport (PDF)

Privacy Preference Center