Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 100463-1217
Rapportdato: 22.02.2017
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse glass- og metallemballasje – 2016 – RfD
Forfatter(e): Frode Syversen, Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 19
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Kontaktperson: Gry Nessjøen
Emner: Plukkanalyser, glass- og metallemballasje

Plukkanalyse glass- og metallemballasje – 2016 – RfD

Analyser for å dokumentere kvaliteten på varestrømmen som kildesorteres etter at det ble innføring henteordning for glass- og metallemballasje i 2014/2015

Last ned rapport (PDF)

Det ble i 2014-2015 innført henteordning for kildesortering av glass- og metallemballasje. Det er gjennomført plukkanalyser for å dokumentere kvaliteten på varestrømmen som kildesorteres og i restavfallet for å dokumentere hvor mye som ligger igjen i restavfallet. Prosjektet er utført i samarbeid med Syklus som også ønsker fordeling mellom drikkevareemballasje og annen emballasje.

Det er gjennomført to analyser av kildesortert glass- og metall, en i april og en i desember 2016. Prøvene er tatt ut på Eiker omlasting og lagret der før transport til Nannestad hvor sorteringen har foregått. Her er det spesielt tilrettelagt for sortering av glass- og metall som er en tung avfallstype. I analysen høsten 2016 har man tatt ut prøver fra de samme områdene som man generelt tar ut prøver i fra og hvor man har tatt prøver med restavfall fra de samme områdene.

Det er totalt 2400 kilo som ble sortert i april og noe over 4000 kilo i desember. Prøvene ble tatt ut i IBC- containere for enkel transport til Nannestad. Vedlegg viser sorteringsliste som ble benyttet.

Noen resultater for analysene av kildesortert glass- og metallemballasje:

  • Andelen feilsorteringer er 14,6 % i gjennomsnitt for begge analyser. Det er ingen variasjon mellom de to analysene. Det er en liten økning totalt i forhold til 2015 analysen. Det er en stor andel annet metall og annet glass som følger med, men også annet avfall. Bedre renhetsgrad bør være et mål. Det er stor variasjon mellom områder fra 6,5 % til nærmere 20 % feilsorteringer
  • Andelen glassemballasje er ca. 76 % og metallemballasje 9,6 %. Det er en økning i andelen metallemballasje i forhold til 2015.

     

Noen beregningsresultater:

  • Returgraden for glass samlet er beregnet til ca. 80 %. Det betyr at det fremdeles ligger om lag 20 % av glassemballasje i restavfallet.
  • Returgrad for metallemballasje ligger på 43,4 % som er en økning i forhold til 2015. Det er således en positiv trend for økt kildesortering av metallemballasje, men fremdeles ligger det et vesentlig potensiale igjen i restavfallet.

     

Samlet sett så viser analysene at det er utfordringer med den nye henteordningen for glass- og metallemballasje. Det er i første rekke andelen feilsorteringer som er et problem som er veldokumentert i denne rapporten. Det har vært en vesentlig økning i feilsorteringene.

Innsamlet mengde har økt og andelen i restavfallet har gått ned, men det er fremdeles et vesentlig potensiale for økt sortering. Det kan være grunnlag for en sammenligning med andre regioner som har innført tilsvarende ordninger og se om det er erfaringer som kan benyttes.

Privacy Preference Center