Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 100408-1111
Rapportdato: 31.10.2015
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse brennbart avfall fra gjenbruksstasjoner – 2015 – REN (REG)
Forfatter(e): Frode Syversen, Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 29
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REG)
Kontaktperson: Maria Hedenstad Nergaard
Emner: Plukkanalyser, gjenvinnings- stasjon, restavfall

Plukkanalyse brennbart avfall fra gjenbruksstasjoner – 2015 – REN (REG)

Denne rapporten dokumenterer innholdet av farlig avfall og EE-avfall i utvalgte containere for brennbart restavfall fra Haraldrud og Grønmo fra september 2015.

Last ned rapport (PDF)

Denne rapporten dokumenterer innholdet av farlig avfall og EE-avfall i utvalgte containere for brennbart restavfall fra Haraldrud og Grønmo fra september 2015.

Oslo kommune har en målsetning om at innhold av farlig avfall og EE-avfall i ulike avfallsstrømmer til sammen skal maksimalt utgjøre 0,3 vekt-% av mengden i 2017. I 2013 ble det gjennomført en spesiell kartlegging av ulike avfallsstrømmer, herunder brennbart og ikke brennbart restavfall fra gjenbruksstasjonene.

Brennbart restavfall ble i 2013 identifisert som en avfallsstrøm hvor innholdet var vesentlig over det målet som har vært definert. Det er gjennomført en del tiltak for å redusere mengden og det er nå gjennomført nye analyser som kan bidra til å dokumentere mulige endringer.

De nye analysene indikerer klart at mengden farlig avfall i brennbart restavfall er kraftig redusert. Størst har reduksjonen vært for den delen av farlig avfall som er knyttet til bygg- og anleggsprodukter. Tallene for 2015 utgjør kun 1/5 av verdiene for 2015. Tilsvarende for vanlig farlig avfall har det vært en halvering av vektandelen. For EE-avfall har det i følge analysene vært en svak økning, men den er ikke signifikant.

Det er i tillegg gjort analyser av mengde tekstiler som er egnet for ombruk og materialgjenvinning, samt plast egnet for materialgjenvinning. Følgende potensialer fremgår:

  • Tekstiler : 5,0 %
  • Tepper : 3,0 %
  • Plast : 2,1 %

     

Det understrekes at det er knyttet vesentlig usikkerhet til resultatene. Analysen omfatter kun 4 containere med avfall og det er et lite utvalg for en avfallsstrøm som er så inhomogen og varierer så mye over tid og sted.

Privacy Preference Center