Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 100711 - 1330
Rapportdato: 13.12.2017
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse av kildersortert avfall; avfall til optisk sortering – 2017 – RiG
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 51
Antall vedlegg: 3
Oppdragsgiver: Renovasjon i Grenland IKS
Kontaktperson: Anne Berit Steinseth
Emner: Plukkanalyse, restavfall, kildesortert matavfall, kildesortert plastemballasje, matsvinn, plast, husholdninger

Plukkanalyse av kildersortert avfall; avfall til optisk sortering – 2017 – RiG

Analyse for å finne sammensetning av restavfall, grønne poser og blå poser for å sammenligne og vurdere resultatene i forhold til tidligere plukkanalyser, dokumentere matsvinnet som oppstår i husholdningsavfallet og dokumentere mengde plastemballasje i restavfall og blå poser som er velegnet for
utsortering i et sentralsorteringsanlegg.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i november 2017 utført en plukkanalyse av avfallet fra grå avfallsbeholder (restavfall, grønne poser og blå poser) fra 10 boligområder i Grenland. Analysen er gjennomført delvis av personell fra Mepex og av innleid mannskap fra Bilfinger. Analysen har omfattet:

  • Sortering av 3,4 tonn avfall, inkludert restavfall, kildesortert matavfall (grønne poser) og kildesortert plastemballasje (blå poser), i totalt 30 fraksjoner
  • Detaljsortering av ca. 420 kg matsvinn fra restavfall og kildesortert matavfall
  • Detaljsortering av ca. 160 kg plastemballasje fra restavfall og kildesortert plastemballasje

Analysen gir prosentvis sammensetning av avfallet i prøvene. Basert på resultatene fra analysen av prøvene foretas en oppskalering hvor sammensetningen av hele avfallsmengden gjennom året beregnes, angitt som mengde per innbygger og år. Det er en usikkerhet knyttet til denne beregningen, både ved at det kan være variasjoner over tid og at de utvalgte områdene ikke er helt representative.

Nøkkeltall fra analysen:

  • 64,2 % av avfallet i restavfallet kunne vært kildesortert; det tilsvarer 68,9 kg per innbygger per år.
  • Andel feilsorteringer i grønne poser er 2,8 %. Returgraden for matavfall er beregnet til 59,7 %.
  • Andel feilsorteringer i blå poser er 25,5 %. Returgraden for plastemballasje er beregnet til 39,6 %.
  • Matsvinnet er beregnet til 44,5 kg per innbygger.

Privacy Preference Center