Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1304
Rapportdato: 14.08.2017
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse av brennbart avfall – 2017 – Asker kommune
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud, Frode Syversen
Antall sider: 13
Antall vedlegg: 3
Oppdragsgiver: Asker kommune
Kontaktperson: Ingrid Lervik
Emner: Plukkanalyse, brennbart avfall, gjenvinningsstasjoner, husholdninger, næring

Plukkanalyse av brennbart avfall – 2017 – Asker kommune

Kartlegging av sammensetningen av brennbart restavfall for bedre å kunne igangsette tiltak og virkemidler for å oppnå økt materialgjenvinning.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i juni 2017 gjennomført en analyse av brennbart avfall ved Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker. Formålet har vært å kartlegge sammensetningen av brennbart restavfall for bedre å kunne igangsette tiltak og virkemidler for å oppnå økt materialgjenvinning.

Totalt ble tre containere med totalt ca. 9.200 kg avfall sortert i totalt 22 forskjellige kategorier; i tillegg ble EE-avfallet sortert i 14 undergrupper. Det ble skilt på avfall i sekker og løst avfall i analysen; disse ble sortert hver for seg. Totalt var ca. 69 % av avfallet løst, mens 31 % lå i avfallssekker.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • 12,6 % av det brennbare restavfallet består av papp og papir.
  • 5,8 % er tekstiler.
  • 12,4 % er ulike plastkategorier.
  • 1,0 % er farlig avfall og EE-avfall
  • 2,5 % er ikke-brennbart
  • Øvrige fraksjoner med potensiale for gjenvinning (hageavfall, EPS, glass- og metallemballasje, annet metall, trevirke, ombruksgjenstander) utgjør totalt ca. 6,5 %.
  • Øvrig brennbart er totalt 59,1 %.

Privacy Preference Center