Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1243
Rapportdato: 18.12.2020
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse glass-og metall – 2020 – ROAF
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 10
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Romerike Avfallsforedling
Kontaktperson: Erik Trandem, Knut Erik Haugen
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, glass og metall, plukkanalyse

Plukkanalyse glass-og metall – 2020 – ROAF

Plukkanalyse for å måle effekten av innføringen egne beholdere for glass – og metallemballasje i Aurskog-Høland i 2016.

Last ned rapport (PDF)

Det er gjort en analyse av restavfall og kildesortert glass- og metallemballasje fra Aurskog-Høland. Dette er en oppfølgingsanalyse fra tidligere analyser i 2015 og 2017.

Det ble innført et system med egne beholdere for glass- og metallemballasje i Aurskog-Høland i 2016, og analysene som er gjennomført er brukt til å måle effekten av dette tiltaket.

Analysen ble gjennomført i november 2020 og omfattet totalt 5,6 tonn restavfall og 0,8 tonn kildesortert glass- og metallemballasje. Analysen hadde fokus på glass og metall for å muliggjøre stor prøvemengde uten å øke tidsbruk i betydelig omfang. Restavfallet ble sortert i 9 kategorier, mens kildesortert glass- og metallemballasje ble sortert i 11 kategorier.

Noen hovedresultater fra analysen:

  • Svært positiv trend når det gjelder sammensetning av restavfall, med tydelig reduksjon i andel glassemballasje og metallemballasje fra 2015 til 2020.
  • Returgraden for glassemballasje er målt til 90,5 %, en økning fra 80,3 % i 2017.
  • Returgraden for metallemballasje er målt til 46,6 %, en økning fra 36,6 % i 2017.
  • Andel feilsorteringer i kildesortert glass- og metallemballasje er fremdeles høy. I 2017 ble andel feilsorteringer målt til å være 10,8 %; i 2020 var resultatet 11,9 %.
  • Det måles høy andel grønne poser i restavfallet (33,9 %), noe som indikerer en meget høy returgrad for matavfall sammenlignet med ROAF ellers.

Privacy Preference Center