Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1629
Rapportdato: 17.12.2021
Distribusjon: Åpen
Tittel: Plukkanalyse restavfall, matavfall og plastemballasje – 2021 – RiG
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud, Jonathan Wegger Hultin
Antall sider: 39
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Renovasjon i Grenland IKS
Kontaktperson: Geir Joar Skilbred Bakken
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, kildesortert matavfall, kildesortert plast, detaljert plast, matsvinn, husholdninger, plukkanalyse

Plukkanalyse restavfall, matavfall og plastemballasje – 2021 – RiG

Analyse for å vurdere sammensetning av innhold i restavfall, grønne poser og blå poser for å kunne sammenligne resultatene med tidligere analyser og dokumentere returgrad.

Last ned rapport (PDF)

Det er blitt gjort en analyse av innholdet i grå avfallsbeholder (restavfall, grønne poser og blå poser) fra 10 boligområder i Grenland. Analysen ble gjennomført fra 18. til 29. oktober 2021 av personell fra Mepex. Analysen har omfattet:

  • Sortering av 3,2 tonn avfall, inkludert restavfall, kildesortert matavfall (grønne poser) og kildesortert plastemballasje (blå poser) i totalt 36 fraksjoner
  • Detaljsortering av 529 kg matsvinn fra restavfall og grønne poser
  • Detaljsortering av 119 kg plast fra restavfall og blå poser

Analysen gir prosentvis sammensetning av avfallet i prøvene. Basert på resultatene fra analysen av prøvene foretas en oppskalering hvor sammensetningen av hele avfallsmengden gjennom året beregnes, angitt som mengde per innbygger og år. Det er en usikkerhet knyttet til denne beregningen, både ved at det kan være variasjoner over tid og at de utvalgte områdene ikke er helt representative.

Nøkkeltall fra analysen:

  • 61,1 % av avfallet i restavfallet kunne vært kildesortert; det tilsvarer 68,5 kg per innbygger.
  • Andel feilsorteringer i grønne poser er 4,7 %. Returgraden for matavfall er beregnet til 54,5 %.
  • Andel feilsorteringer i blå poser er 15,0 %. Returgraden for plastemballasje er beregnet til 51,8 %.
  • Matsvinnet er beregnet til 49,1 kg per innbygger.
  • Det registreres en videre nedgang i andel glass- og metallemballasje i restavfall. Reduksjonen siden henteordning ble innført er 42 %.
  • 62,7 % av hard plastemballasje i restavfall og blå poser sammenlagt er av en type som er egnet for materialgjenvinning.
  • 69,3 % av plastfolieemballasje i restavfall og blå poser sammenlagt er av materialgjenvinnbar PE-folie.

Privacy Preference Center