Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1802
Rapportdato: 20.01.2022
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall og plastemballasje – 2021 – ØAS
Forfatter(e): Espen L. Mikkelborg, Jonathan Wegger Hultin
Antall sider: 34
Antall vedlegg: 15
Oppdragsgiver: Østfold Avfallssortering IKS
Kontaktperson: Roy Ulvang
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, kildesortert plast, husholdninger, plukkanalyse, hytteavfall

Plukkanalyse restavfall og plastemballasje – 2021 – ØAS

Analyse for å kartlegge sammensetning av avfallet for informasjon om hvor godt kildesorteringssystemet fungerer og hvor det kan settes inn målrettede tiltak. Det er i tillegg et datagrunnlag i forbindelse med prosjektering av sorteringsanlegget som planlegges bygd i Fredrikstad.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i november 2021 gjennomført en analyse av restavfall og kildesortert plastemballasje fra husholdninger og hytter i Fredrikstad kommune. Dette ble gjort for å kartlegge sammensetning av avfallet, noe som gir verdifull informasjon om hvor godt kildesorteringssystemet fungerer og hvor det kan settes inn målrettede tiltak. Det er i tillegg et datagrunnlag i forbindelse med prosjektering av sorteringsanlegget som planlegges bygd i Fredrikstad. I denne sammenheng ble det også gjort detaljanalyser av plast fra både restavfall og kildesortert plastemballasje, samt en detaljert analyse av metall i restavfall

Restavfallsanalysen ble gjennomført 15.-24. november; analysen av kildesortert plastemballasje og detaljanalysen av plast ble gjennomført 22.-24. november. Mepex var ansvarlig for planlegging og praktisk gjennomføring; ØAS og Fredrikstad kommune stilte med personell som bidro under gjennomføring av analysen. Totalt ble 1340 kg restavfall fra husholdninger og 271 kg fra hytter sortert i 32 kategorier i tråd med veileder for plukkanalyse, se vedlegg 6. Av Kildesortert plastemballasje ble totalt 286 kg sortert i samme antall kategorier som restavfallet. Til slutt ble plastemballasjen fra både restavfall og kildesortert plastemballasje detaljert sortert i 17 kategorier.

Noen nøkkelresultater fra analysen:

  • Potensialet for økt utsortering fra restavfall i dagens kildesorteringsordning med henteordning hjemme og levert til returpunkt eller gjenvinningsstasjon, er 22,1%. I tillegg utgjør matavfall 49,8% av restavfallet, som er et betydelig potensiale for utsortering ved planlagt innføring av utvidet kildesortering.
  • Kildesortert plastemballasje består av 8,7 % feilsorteringer i form av plast som ikke er emballasje (2,8 %), EPS (0,3 %) og annet avfall (5,5 %). I kildesortert plastemballasje består plastemballasjen av 39,5 % hard plastemballasje og 60,5 % folieplastemballasje.
  • Av plastemballasjen i restavfallet utgjør 42,2 % hard plastemballasje og 57,8 % folieemballasje.

Privacy Preference Center