Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1541
Rapportdato: 06.11.2019
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall, grønne poser og blå poser – 2019 – RiG
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 41
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Renovasjon i Grenland IKS
Kontaktperson: Rune Stokke
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, kildesortert matavfall, kildesortert plastemballasje, matsvinn, plast, husholdninger, plukkanalyse

Plukkanalyse restavfall, grønne poser og blå poser – 2019 – RiG

Analyse for å vurdere sammensetning av innhold i restavfall, grønne poser og blå poser for å kunne sammenligne resultatene med tidligere analyser og dokumentere returgrad.

Last ned rapport (PDF)

Det er blitt gjort en analyse av innholdet i grå avfallsbeholder (restavfall, grønne poser og blå poser) fra 10 boligområder i Grenland. Analysen ble gjennomført fra 14. oktober til 1. november 2019 av personell fra Mepex. Analysen har omfattet:

  • Sortering av 3,4 tonn avfall, inkludert restavfall, kildesortert matavfall (grønne poser) og kildesortert plastemballasje (blå poser) i totalt 33 fraksjoner
  • Detaljsortering av ca. 425 kg matsvinn fra restavfall og grønne poser
  • Detaljsortering av ca. 170 kg plastemballasje fra restavfall og blå poser

Analysen gir prosentvis sammensetning av avfallet i prøvene. Basert på resultatene fra analysen av prøvene foretas en oppskalering hvor sammensetningen av hele avfallsmengden gjennom året beregnes, angitt som mengde per innbygger og år. Det er en usikkerhet knyttet til denne beregningen, både ved at det kan være variasjoner over tid og at de utvalgte områdene ikke er helt representative.

Nøkkeltall fra analysen:

  • 63,1 % av avfallet i restavfallet kunne vært kildesortert; det tilsvarer 63,5 kg per innbygger per år.
  • Andel feilsorteringer i grønne poser er 4,2 %. Returgraden for matavfall er beregnet til 57,4 %.
  • Andel feilsorteringer i blå poser er 27,1 %. Returgraden for plastemballasje er beregnet til 51,7 %.
  • Andel feilsorteringer i kildesortert papp/papir er 2,7 %. Returgraden for papp/papir er beregnet til 90,0 %.
  • Matsvinnet er beregnet til 44,2 kg per innbygger.
  • Mengde glass- og metallemballasje i avfallsbeholderen er redusert fra 8,0 kg per innbygger i 2017 til 5,8 kg per innbygger i 2019.

Privacy Preference Center