Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1404
Rapportdato: 29.07.2018
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall, plastemballasje, papp-og papir – 2018 – VESAR
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 34
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Vestfold Avfall og Ressurs AS
Kontaktperson: Terje Kirkeng, Heidi H. Jensen
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, plast, papp og papir, plukkanalyse

Plukkanalyse restavfall, plastemballasje, papp-og papir – 2018 – VESAR

Analyse av restavfall, kildesortert plastemballasje og kildesortert papp og papir for å få oppdatert kunnskap om sammensetning av restavfall og grunnlag for å vurdere hvor godt dagens kildesortering fungerer for VESAR.

Last ned rapport (PDF)

Våren 2018 ble det gjennomført avfallsanalyser av restavfall, kildesortert plastemballasje og kildesortert papp og papir for VESAR. Analysene omfatter de samme analysene som i 2016, inkludert nye områder som har høy andel restavfall basert på mengdestatistikk på rutenivå. I motsetning til 2016-analysen, som var en enklere analyse, brukes samme sorteringsregime og metodikk som ved tidligere VESAR-analyser.

Avfall ble hentet med renovasjonsbiler på vanlig tømmedato, og uttak av prøver ble gjort på Rygg i Tønsberg. Analysen ble gjennomført hos Lindum i Drammen, og totalt ca. 3,9 tonn avfall ble sortert fra 18 april-4 mai 2018. Avfallet ble sortert i 30 ulike fraksjoner.

Noen nøkkelresultater fra analysen:

  • 54,1 % av restavfallet består av avfall som kunne ha blitt utsortert.
  • Lav renhet i kildesortert plastemballasje, med 23,3 % feilsorteringer.
  • Kildesortering av papp og papir fungerer godt; totalt 2,4 % består av feilsorteringer og papp og papir som er lite egnet for materialgjenvinning.
  • Relativt små forskjeller i restavfallssammensetning for områder med høy restavfallsmengde sammenlignet med 10K-områdene (gamle områder), men disse områdene har høyere andel feilsorteringer i kildesortert plastemballasje.

Privacy Preference Center