Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1700
Rapportdato: 25.03.2022
Distribusjon: Åpen
Tittel: Plastfri innsamling av matavfall – 2022 – VESAR m.fl.
Forfatter(e): Jarle Marthinsen
Antall sider: 33
Antall vedlegg: 12
Oppdragsgiver: VESAR m.fl.
Kontaktperson: Terje Kirkeng
Emner: Papirposer, bioposer, kartlegging, test, brukerundersøkelse

Plastfri innsamling av matavfall – 2022 – VESAR m.fl.

Prosjektets overordnede mål er å redusere klimautslippene i verdikjeden til matavfall ved å se på muligheter og forutsetninger for å over fra plastposer til bioposer eller papirposer for innsamling av matavfall fra husholdninger.

Last ned rapport (PDF)

Prosjektet Plastfri innsamling av matavfall (Poseprosjektet) er gjennomført som et spleiselag mellom 10 kommuner og IKS. Andre kommuner, IKS og private aktører har bidratt med egeninnsats i prosjektet.

Prosjektets overordnede mål er å redusere klimautslippene i verdikjeden til matavfall, samt øke kvaliteten på bioresten gjennom redusert innhold av synlige og usynlige forurensninger. Prosjektet har sett på muligheter og forutsetninger for å gå over fra bruk av plastposer til bioposer eller papirposer for oppsamling av matavfall fra husholdninger.

Prosjektet er delt i 3 arbeidspakker:
WP1: Karlegging og data
WP2: Tester og analyser
WP3: Brukerundersøkelser
Foreliggende sluttrapport oppsummerer resultatene av prosjektet

Privacy Preference Center