Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1350
Rapportdato: 02.11.2018
Distribusjon: Lukket
Tittel: Forprosjekt: Ny gebyrmodell – 2018 – RfD
Forfatter(e): Elise Narum Amland, Sølvi Rønnekleiv, Jarle Marthinsen
Antall sider: 36
Antall vedlegg: 4
Oppdragsgiver: Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS
Kontaktperson: Mette Gilhuus Johansen, Astrid Ehrlinger
Emner: Renovasjonsgebyr

Forprosjekt: Ny gebyrmodell – 2018 – RfD

Første fase av prosjektet, for å kartlegge og identifisere utvikling og bruk av gebymodeller fra andre kommuner og IKS og muligheter, utfordringer og systemimplikasjoner.

Last ned rapport (PDF)

RfD har initiert et prosjekt for å se på mulig endring av dagens gebyrmodell. Det er ønskelig å få fram en modell som i større grad kan gi insentiver til redusert avfallsgenerering og økt kildesortering.

Prosjektet gjennomføres i to faser, først et forprosjekt som skal kartlegge de erfaringer som andre kommuner og IKS har gjort med utvikling og bruk av gebyrmodeller. Det skal også identifisere hvilke muligheter, utfordringer og systemimplikasjoner som hovedprosjektet må ta med i videre utredningsarbeid.

Hovedprosjektet må utrede nærmere hvordan en gebyrmodell kan bygges opp, samt gebyrets størrelse og ulike gebyrsatser. Modeller bør testes/simuleres i KomTek og andre interne systemer, både for å vurdere teknisk komplikasjoner, økonomiske konsekvenser for ulike brukergrupper og RfDs økonomi.

Privacy Preference Center