Mepex styrker teamet

Har du lyst til å bli en del av vårt fagmiljø som bidrar til konkrete endringer…


Samarbeid for å øke bruken av resirkulert plast

Sammen med Norner har Mepex fått i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for…


Nyttårsforsett nr 5: VELGE MER SIRKULÆR PLASTEMBALLASJE

Rett før jul la EU-kommisjonen frem sitt veikart for den nye handlingsplanen…


Nyttårsforsett nr 4: KILDESORTER BEDRE

EU-kommisjonen har økt kravene til materialgjenvinning av avfallet. Innen 2025…


Mepex styrker teamet

Er du ingeniør og vil jobbe innen miljø og sirkulærøkonomi? Mepex Consult er på…


Plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet

Den 28. mai ble det nye plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet. Mepex…


Hektisk vår for anleggsgutta

Anleggsgutta i Mepex går en travel vår i møte. – Vi har startet…


Sorteringsanleggene i Motala og Stavanger tas i bruk første kvartal 2019

Mepex er prosjektleder for sorterings- og vaskeanlegget til IVAR i Stavanger og…


Krav om 70 % utsortering av biologisk avfall og plastavfall fra husholdninger i 2035

Mepex og Østfoldforskning har gjennomført en konsekvensutredning av tre…


Sorteringsanlegg for plastemballasje i Motala

I Motala i Sverige bygger FTI (Förpaknings-og Tidnings Insamlingen AS) det de…