Krav om 70 % utsortering av biologisk avfall og plastavfall fra husholdninger i 2035

Mepex og Østfoldforskning har gjennomført en konsekvensutredning av tre…


Sorteringsanlegg for plastemballasje i Motala

I Motala i Sverige bygger FTI (Förpaknings-og Tidnings Insamlingen AS) det de…