Høye ambisjoner for Fredrikstads temaplan for avfall og gjenvinning

Fredrikstad kommune planlegger nye løsninger for ombruk og materialgjenvinning…


Økt verdiskaping av organisk avfall

Næringsklyngen No Waste! har en visjon om et avfallsfritt og klimanøytralt…


Mepex med i FoU-prosjektet «Wasted textiles»

Wasted Textiles har som mål å redusere bruken av syntetiske tekstiler og…


Mepex styrker teamet

Har du lyst til å bli en del av vårt fagmiljø som bidrar til konkrete endringer…


A-team analyserer EE-avfall

Mepex er i gang med analyse av EE-avfall på oppdrag for returselskapene Recipo…


Samarbeid for å øke bruken av resirkulert plast

Sammen med Norner har Mepex fått i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for…


Plastløftepris til BI

På to år har BI mer enn halvert restavfallsmengden og doblet sorteringsgraden.…


Miljødirektoratet anbefaler forbud mot enkelte plastprodukter

Miljødirektoratet foreslår et nasjonalt forbud mot bestikk, tallerkener,…


20 sirkulære forsetter

Den siste luka i Mepex nyttårskalender åpnes i dag. Her har vi samlet alle de…


Nyttårsforsett nr 20: UTNYTT LOKALE RESSURSER

There is no planet B. Vi har bare en klode. Den må vi forvalte på en langt…


Nyttårsforsett nr 19: ENGASJER DEG

Lørdag 28. januar 2017 strandet en seks meter lang hval på Sotra. Den hadde…


Nyttårsforsett nr 18: GI OPPLEVELSER

Tenk bærekraft, miljø og sirkulærøkonomi på gavefronten. En slunken bankkonto…


Nyttårsforsett nr 17: UTNYTT MATRESTENE

Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 43 kg spisbar mat i året. Mepex analyseteam…


Nyttårsforsett 16: SMART BRUK AV PLASTBÆREPOSER

Nordmenn har tradisjonelt hatt et meget høyt forbruk av bæreposer i plast.…


Nyttårsforsett nr 15: RENERE MATAVFALL

 Kildesortert matavfall er en råvare for produksjon av energirik biogass og…


Nyttårsforsett nr 14: LAG DIN EGEN AVFALLSPLAN

Norge står overfor en stor utfordring med omstilling til en sirkulær økonomi…


Nyttårsforsett nr 13: UNNGÅ ENGANGSARTIKLER I PLAST

Miljødirektoratet har foreslått å forby bestikk, tallerkener, sugerør,…


Nyttårsforsett nr 12: PANT ALT, ALLTID

En tom plastflaske eller en aluminiumsboks er full av energi. Panter du en…


Nyttårsforsett nr 11: LAG DITT EGET KLIMAREGNSKAP

Menneskeskapte klimagassutslipp er vår største miljøutfordring og det er…


Nyttårsforsett nr 10: REDUSER MIKROPLASTUTSLIPPET

Mikroplast er små plastpartikler mindre enn 5 millimeter.  Mikroplast kommer…


Nyttårsforsett nr 9: LEVER DITT ELEKTRONISKE AVFALL

Vi skaffer oss stadig nye elektriske produkter og kaster de gamle. Rask…


Nyttårsforsett nr 8: RYDD I GARDEROBEN

Rydder du i garderoben kan du finner klær du kan bruke mer fremfor å kjøpe…


Nyttårsforsett nr 7: KARTLEGGE EGET AVFALL

Ifølge Statistisk Sentralbyrå produserer hver innbygger 425 kg…


Nyttårsforsett nr 6: SAMARBEIDE OG DELE

FNs bærekraftsmål er målene vi alle styrer etter for å ta vare på den kloden…


Nyttårsforsett nr 5: VELGE MER SIRKULÆR PLASTEMBALLASJE

Rett før jul la EU-kommisjonen frem sitt veikart for den nye handlingsplanen…


Nyttårsforsett nr 4: KILDESORTER BEDRE

EU-kommisjonen har økt kravene til materialgjenvinning av avfallet. Innen 2025…


Nyttårsforsett nr 3: UNNGÅ Å FORSØPLE

Hvis hver 5 nordmann plukker opp 5 enheter avfall om dagen, fjerner vi 35…


Nyttårsforsett nr 2: KUTT MATSVINNET

Det kastes mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Det er ikke…


Nyttårsforsett nr 1: MER TIL OMBRUK

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker…


Mepex nyttårskalender: Gode sirkulære forsetter

Mepex er et miljø- og samfunnsengasjert selskap som jobber for å finne…


Vil samarbeide for å løse plastproblemet

Nye Asker kommune får Oslofjordens lengste kystlinje. Kystområdet ligger i…


Mepex styrker teamet

Er du ingeniør og vil jobbe innen miljø og sirkulærøkonomi? Mepex Consult er på…


Prognose for avfall til energigjenvinning mot 2035

-Analysen og framskrivningen frem mot 2035 viser at Norge sannsynligvis ikke…


Store gevinster å hente på en overgang fra engangsartikler i plast til flerbruksprodukter

– Den største gevinsten oppnås ved en overgang fra engangsartikler i…


Renere glass- og metallemballasje

Avfall Norge engasjerte Mepex for å beskrive og analysere verdikjeden for…


Vil etablere regionalt kompetansesenter for marin forsøpling i Nye Asker

Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått…


Plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet

Den 28. mai ble det nye plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet. Mepex…


RfD satser på ombruk

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker…


Økt materialgjenvinning av avfallstrevirke

– Frem til nå har alt trevirke gått til forbrenning. Nå åpner det seg…


30-årsjubileum for Mepex

Det var Johan Thorbeck og Kjell Fredriksen som startet opp Mepex. – Johan…


Krav om 70 % utsortering av biologisk avfall og plastavfall fra husholdninger i 2035

Mepex og Østfoldforskning har gjennomført en konsekvensutredning av tre…


Spennende internasjonalt samarbeid

I september vant Mepex to konkurranser sammen med det internasjonale selskapet…


Stort spenn i avfallsanalyser for A-team

Analyseteamet i Mepex blir stadig større. Både når det gjelder antall…


Avfallsstrategi for BI Oslo

BI Oslo ønsket en gjennomgang av avfallshåndteringen ved Campusen, og…