Nyttårsforsett nr 17: UTNYTT MATRESTENE

Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 43 kg spisbar mat i året. Mepex analyseteam…


Nyttårsforsett nr 15: RENERE MATAVFALL

 Kildesortert matavfall er en råvare for produksjon av energirik biogass og…


Nyttårsforsett nr 7: KARTLEGGE EGET AVFALL

Ifølge Statistisk Sentralbyrå produserer hver innbygger 425 kg…


Nyttårsforsett nr 2: KUTT MATSVINNET

Det kastes mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Det er ikke…


Krav om 70 % utsortering av biologisk avfall og plastavfall fra husholdninger i 2035

Mepex og Østfoldforskning har gjennomført en konsekvensutredning av tre…


Stort spenn i avfallsanalyser for A-team

Analyseteamet i Mepex blir stadig større. Både når det gjelder antall…


Hver og en av oss kaster 42,6 kg mat vi kunne ha spist

Hver innbygger i Norge kaster hvert år (2016-2017) i gjennomsnitt 42,6 kg mat…


Analyserer matavfallet

KuttMatsvinn2020 er et felles prosjekt for hele serveringsbransjen. Målet er at…