Vil samarbeide for å løse plastproblemet

Nye Asker kommune får Oslofjordens lengste kystlinje. Kystområdet ligger i…


Finner mest av tau, pose og nett fra trål og snurrevad i Finnmark

– Det vi finner desidert mest av langs kysten av Finnmark er tau, pose og…


Store gevinster å hente på en overgang fra engangsartikler i plast til flerbruksprodukter

– Den største gevinsten oppnås ved en overgang fra engangsartikler i…


På tokt nord i Norge

Tallak, Sveinung og Andreas fra Mepex har vært med «In the same boat» på tokt…


Vil etablere regionalt kompetansesenter for marin forsøpling i Nye Asker

Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått…


Biobasert og bionedbrytbar plast utgjør om lag 3 % av plastforbruket i Norge

Det kommer frem i rapporten Mepex og Eunomia har utarbeidet for…


Bred oppslutning om workshop

Mepex har sammen med Eunomia kartlagt det norske markedet for engangsartikler i…


Spennende internasjonalt samarbeid

I september vant Mepex to konkurranser sammen med det internasjonale selskapet…


Stort spenn i avfallsanalyser for A-team

Analyseteamet i Mepex blir stadig større. Både når det gjelder antall…


Hvor kommer det marine avfallet fra?

Det forsøker analysegutta i Mepex å finne ut av. I en garasje på Vollen Marina…


Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Mepex vant sammen med SALT og Per-Erik Schulze oppdraget med å utarbeide et…


Bidrar til økt kunnskap om marint avfall i Norge

Mepex får midler fra Miljødirektoratet til analyser og etablering av en…


Dypdykk i plasthavet

På årets første SAM-samling (samarbeidsarenaen for aktører som arbeider mot…


Mye plast

– Basert på antall var 94 % av avfallet vi samlet inn og analyserte plast.…


Kartlegger avfall fra strandrydding

Mepex har fått støtte fra Miljødirektoratet til å kartlegge avfall fra…