Spennende internasjonalt samarbeid

I september vant Mepex to konkurranser sammen med det internasjonale selskapet…


Stort spenn i avfallsanalyser for A-team

Analyseteamet i Mepex blir stadig større. Både når det gjelder antall…


Hvor kommer det marine avfallet fra?

Det forsøker analysegutta i Mepex å finne ut av. I en garasje på Vollen Marina…


Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Mepex vant sammen med SALT og Per-Erik Schulze oppdraget med å utarbeide et…


Bidrar til økt kunnskap om marint avfall i Norge

Mepex får midler fra Miljødirektoratet til analyser og etablering av en…


Dypdykk i plasthavet

På årets første SAM-samling (samarbeidsarenaen for aktører som arbeider mot…


Mye plast

– Basert på antall var 94 % av avfallet vi samlet inn og analyserte plast.…


Kartlegger avfall fra strandrydding

Mepex har fått støtte fra Miljødirektoratet til å kartlegge avfall fra…