Bidra til å holde norske båthavner rene

Foto: Pia Faaberg Sommeren er i anmarsj, og det er høytid for å klargjøre og…


Verdens største kaffeselskap tar Bølgen

Googler du “verdens mest kjente logoer”, dukker den opp: en hvit dame på grønn…


Flere bedrifter tar bølgen i høst

Flere av Norges mest kjente merkevarer har vært med på Bølgen, og nå som…


Næringslivet tar Bølgen for å forebygge forbrukeravfall

Hold Norge Rent og Mepex Consult er sammen med Oslofjorden Friluftsråd (OF)…


Mepex skal oppdatere kunnskapsgrunnlaget om mikroplast

Mepex er av Miljødirektoratet tildelt oppdraget med å oppdatere…


Nytt prosjekt for å forebygge marint avfall

-Vi er svært glade for å få fornyet tillit i arbeidet mot marin forsøpling,…


Sluttrapport for prosjektet «Dypdykk i plasthavet»

– Resultatene fra dypdykket viser at det er store regionale forskjeller i…


Miljødirektoratet anbefaler forbud mot enkelte plastprodukter

Miljødirektoratet foreslår et nasjonalt forbud mot bestikk, tallerkener,…


Nyttårsforsett nr 19: ENGASJER DEG

Lørdag 28. januar 2017 strandet en seks meter lang hval på Sotra. Den hadde…


Nyttårsforsett 16: SMART BRUK AV PLASTBÆREPOSER

Nordmenn har tradisjonelt hatt et meget høyt forbruk av bæreposer i plast.…


Nyttårsforsett nr 13: UNNGÅ ENGANGSARTIKLER I PLAST

Miljødirektoratet har foreslått å forby bestikk, tallerkener, sugerør,…


Nyttårsforsett nr 7: KARTLEGGE EGET AVFALL

Ifølge Statistisk Sentralbyrå produserer hver innbygger 425 kg…


Nyttårsforsett nr 6: SAMARBEIDE OG DELE

FNs bærekraftsmål er målene vi alle styrer etter for å ta vare på den kloden…


Nyttårsforsett nr 3: UNNGÅ Å FORSØPLE

Hvis hver 5 nordmann plukker opp 5 enheter avfall om dagen, fjerner vi 35…


Vil samarbeide for å løse plastproblemet

Nye Asker kommune får Oslofjordens lengste kystlinje. Kystområdet ligger i…


Finner mest av tau, pose og nett fra trål og snurrevad i Finnmark

– Det vi finner desidert mest av langs kysten av Finnmark er tau, pose og…


Store gevinster å hente på en overgang fra engangsartikler i plast til flerbruksprodukter

– Den største gevinsten oppnås ved en overgang fra engangsartikler i…


På tokt nord i Norge

Tallak, Sveinung og Andreas fra Mepex har vært med «In the same boat» på tokt…


Vil etablere regionalt kompetansesenter for marin forsøpling i Nye Asker

Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått…


Biobasert og bionedbrytbar plast utgjør om lag 3 % av plastforbruket i Norge

Det kommer frem i rapporten Mepex og Eunomia har utarbeidet for…


Bred oppslutning om workshop

Mepex har sammen med Eunomia kartlagt det norske markedet for engangsartikler i…


Spennende internasjonalt samarbeid

I september vant Mepex to konkurranser sammen med det internasjonale selskapet…


Stort spenn i avfallsanalyser for A-team

Analyseteamet i Mepex blir stadig større. Både når det gjelder antall…


Hvor kommer det marine avfallet fra?

Det forsøker analysegutta i Mepex å finne ut av. I en garasje på Vollen Marina…


Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Mepex vant sammen med SALT og Per-Erik Schulze oppdraget med å utarbeide et…


Bidrar til økt kunnskap om marint avfall i Norge

Mepex får midler fra Miljødirektoratet til analyser og etablering av en…


Dypdykk i plasthavet

På årets første SAM-samling (samarbeidsarenaen for aktører som arbeider mot…


Mye plast

– Basert på antall var 94 % av avfallet vi samlet inn og analyserte plast.…


Kartlegger avfall fra strandrydding

Mepex har fått støtte fra Miljødirektoratet til å kartlegge avfall fra…