Peter trapper ned

Du har kanskje savnet Peter Sundt i oversikten over medarbeidere i Mepex?…


Høye ambisjoner for Fredrikstads temaplan for avfall og gjenvinning

Fredrikstad kommune planlegger nye løsninger for ombruk og materialgjenvinning…


Økt verdiskaping av organisk avfall

Næringsklyngen No Waste! har en visjon om et avfallsfritt og klimanøytralt…


Mepex med i FoU-prosjektet «Wasted textiles»

Wasted Textiles har som mål å redusere bruken av syntetiske tekstiler og…


Fra LOOP til Mepex

Hildegunn Bull Iversen (39) begynner i Mepex 7. juni som rådgiver for sirkulære…


Digitalt nyhetsbrev fra Mepex

Mepex ønsker å holde sine kunder, samarbeidspartnere og andre med interesse for…


Spennende utsikter for 2021

2020 har vært et utfordrende og annerledes år med mange spennende prosjekter…


Ny kontrakt for Vesar

Restavfallet fra Vestfold skal de kommende årene sendes til Sarpsborg med biler…


Mepex julegave til Restarters Norway

Mepex har i år valgt å gi kr 10.000,- i julegave til Restarters Norway. De vil…


Plan for å nå 65 % materialgjenvinning

Når sirkulær økonomi skal gjennomføres i praksis må det et taktskifte til. Alle…


Skal øke bruken av resirkulert plast med 2000 tonn

Grønt Punkt Norge har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt for å få flere…


Fem nye medarbeidere i Mepex

Mepex har rekruttert fem nye medarbeidere. Svein Espen Sørstad er allerede i…


Mepex styrker teamet

Har du lyst til å bli en del av vårt fagmiljø som bidrar til konkrete endringer…


Næringslivet tar Bølgen for å forebygge forbrukeravfall

Hold Norge Rent og Mepex Consult er sammen med Oslofjorden Friluftsråd (OF)…


A-team analyserer EE-avfall

Mepex er i gang med analyse av EE-avfall på oppdrag for returselskapene Recipo…


Oppgradering av Haraldrud avfallsforbrennings-anlegg

Mepex Consult bistår Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i Oslo kommune…


Mepex fikk full pott i ny konkurranse i Grenland

Renovasjon i Grenland (RIG) har tildelt Mepex rammeavtale for avfallsfaglige…


Mepex skal oppdatere kunnskapsgrunnlaget om mikroplast

Mepex er av Miljødirektoratet tildelt oppdraget med å oppdatere…


Nytt prosjekt for å forebygge marint avfall

-Vi er svært glade for å få fornyet tillit i arbeidet mot marin forsøpling,…


Samarbeid for å øke bruken av resirkulert plast

Sammen med Norner har Mepex fått i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for…


Sluttrapport for prosjektet «Dypdykk i plasthavet»

– Resultatene fra dypdykket viser at det er store regionale forskjeller i…


Plastløftepris til BI

På to år har BI mer enn halvert restavfallsmengden og doblet sorteringsgraden.…


Miljødirektoratet anbefaler forbud mot enkelte plastprodukter

Miljødirektoratet foreslår et nasjonalt forbud mot bestikk, tallerkener,…


Mepex og koronaviruset COVID-19

Medarbeiderne i Mepex er fortsatt i full sving, og leverer tjenester og…


20 sirkulære forsetter

Den siste luka i Mepex nyttårskalender åpnes i dag. Her har vi samlet alle de…


Nyttårsforsett nr 20: UTNYTT LOKALE RESSURSER

There is no planet B. Vi har bare en klode. Den må vi forvalte på en langt…


Nyttårsforsett nr 19: ENGASJER DEG

Lørdag 28. januar 2017 strandet en seks meter lang hval på Sotra. Den hadde…


Nyttårsforsett nr 18: GI OPPLEVELSER

Tenk bærekraft, miljø og sirkulærøkonomi på gavefronten. En slunken bankkonto…


Nyttårsforsett nr 17: UTNYTT MATRESTENE

Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 43 kg spisbar mat i året. Mepex analyseteam…


Nyttårsforsett 16: SMART BRUK AV PLASTBÆREPOSER

Nordmenn har tradisjonelt hatt et meget høyt forbruk av bæreposer i plast.…


Nyttårsforsett nr 15: RENERE MATAVFALL

 Kildesortert matavfall er en råvare for produksjon av energirik biogass og…


Nyttårsforsett nr 14: LAG DIN EGEN AVFALLSPLAN

Norge står overfor en stor utfordring med omstilling til en sirkulær økonomi…


Nyttårsforsett nr 13: UNNGÅ ENGANGSARTIKLER I PLAST

Miljødirektoratet har foreslått å forby bestikk, tallerkener, sugerør,…


Nyttårsforsett nr 12: PANT ALT, ALLTID

En tom plastflaske eller en aluminiumsboks er full av energi. Panter du en…


Nyttårsforsett nr 11: LAG DITT EGET KLIMAREGNSKAP

Menneskeskapte klimagassutslipp er vår største miljøutfordring og det er…


Nyttårsforsett nr 10: REDUSER MIKROPLASTUTSLIPPET

Mikroplast er små plastpartikler mindre enn 5 millimeter.  Mikroplast kommer…


Nyttårsforsett nr 9: LEVER DITT ELEKTRONISKE AVFALL

Vi skaffer oss stadig nye elektriske produkter og kaster de gamle. Rask…


Nyttårsforsett nr 8: RYDD I GARDEROBEN

Rydder du i garderoben kan du finner klær du kan bruke mer fremfor å kjøpe…


Nyttårsforsett nr 7: KARTLEGGE EGET AVFALL

Ifølge Statistisk Sentralbyrå produserer hver innbygger 425 kg…


Nyttårsforsett nr 6: SAMARBEIDE OG DELE

FNs bærekraftsmål er målene vi alle styrer etter for å ta vare på den kloden…


Nyttårsforsett nr 5: VELGE MER SIRKULÆR PLASTEMBALLASJE

Rett før jul la EU-kommisjonen frem sitt veikart for den nye handlingsplanen…


Nyttårsforsett nr 4: KILDESORTER BEDRE

EU-kommisjonen har økt kravene til materialgjenvinning av avfallet. Innen 2025…


Nyttårsforsett nr 3: UNNGÅ Å FORSØPLE

Hvis hver 5 nordmann plukker opp 5 enheter avfall om dagen, fjerner vi 35…


Nyttårsforsett nr 2: KUTT MATSVINNET

Det kastes mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Det er ikke…


Nyttårsforsett nr 1: MER TIL OMBRUK

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker…


Mepex nyttårskalender: Gode sirkulære forsetter

Mepex er et miljø- og samfunnsengasjert selskap som jobber for å finne…


Vil samarbeide for å løse plastproblemet

Nye Asker kommune får Oslofjordens lengste kystlinje. Kystområdet ligger i…


Mepex styrker teamet

Er du ingeniør og vil jobbe innen miljø og sirkulærøkonomi? Mepex Consult er på…


Prognose for avfall til energigjenvinning mot 2035

-Analysen og framskrivningen frem mot 2035 viser at Norge sannsynligvis ikke…


Finner mest av tau, pose og nett fra trål og snurrevad i Finnmark

– Det vi finner desidert mest av langs kysten av Finnmark er tau, pose og…


Store gevinster å hente på en overgang fra engangsartikler i plast til flerbruksprodukter

– Den største gevinsten oppnås ved en overgang fra engangsartikler i…


Fortum Oslo Varme CCS-prosjekt

Fortum Oslo Varme og «Prosjekt CCS Oslo» er i sluttspurten for å…


På tokt nord i Norge

Tallak, Sveinung og Andreas fra Mepex har vært med «In the same boat» på tokt…


Renere glass- og metallemballasje

Avfall Norge engasjerte Mepex for å beskrive og analysere verdikjeden for…


Vil etablere regionalt kompetansesenter for marin forsøpling i Nye Asker

Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått…


Plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet

Den 28. mai ble det nye plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet. Mepex…


RfD satser på ombruk

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker…


Økt materialgjenvinning av avfallstrevirke

– Frem til nå har alt trevirke gått til forbrenning. Nå åpner det seg…


Hektisk vår for anleggsgutta

Anleggsgutta i Mepex går en travel vår i møte. – Vi har startet…


To nye medarbeidere i Mepex

Mepex har ansatt to nye medarbeidere; Andreas Dalen og Thomas Rem. -Vi er svært…


Viktige forbedringer i avfallsstatistikken

Mepex-rådgiver Sølvi H. Rønnekleiv og daglig leder Frode Syversen er i ferd med…


Effektøkning på Klemetsrudanlegget

Johan Thorbeck, partner i Mepex, har på oppdrag fra Fortum Oslo Varme vært…


Biobasert og bionedbrytbar plast utgjør om lag 3 % av plastforbruket i Norge

Det kommer frem i rapporten Mepex og Eunomia har utarbeidet for…


Mepex ønsker god jul fra Torvveien

Mepex har siden forsommeren hatt midlertidige lokaler i Drengsrudbekken. Nå…


Statistikkprosjekt skal gi bedre kvalitet på nasjonale avfallsdata

Mepex har på oppdrag for Avfall Norge jobbet med et statistikkprosjekt sammen…


Sorteringsanleggene i Motala og Stavanger tas i bruk første kvartal 2019

Mepex er prosjektleder for sorterings- og vaskeanlegget til IVAR i Stavanger og…


Bred oppslutning om workshop

Mepex har sammen med Eunomia kartlagt det norske markedet for engangsartikler i…


Mepex tildelt rammeavtale med Fortum Oslo Varme

Mepex har som en av 13 kvalifiserte leverandører deltatt i konkurranse om…


30-årsjubileum for Mepex

Det var Johan Thorbeck og Kjell Fredriksen som startet opp Mepex. – Johan…


Krav om 70 % utsortering av biologisk avfall og plastavfall fra husholdninger i 2035

Mepex og Østfoldforskning har gjennomført en konsekvensutredning av tre…


Spennende internasjonalt samarbeid

I september vant Mepex to konkurranser sammen med det internasjonale selskapet…


Stort spenn i avfallsanalyser for A-team

Analyseteamet i Mepex blir stadig større. Både når det gjelder antall…


Mepex bidrar til å rense luften

Petter Thorbeck, partner i Mepex, er engasjert som teknisk leder for…