Nyttårsforsett nr 11: LAG DITT EGET KLIMAREGNSKAP

Menneskeskapte klimagassutslipp er vår største miljøutfordring og det er…


Nyttårsforsett nr 10: REDUSER MIKROPLASTUTSLIPPET

Mikroplast er små plastpartikler mindre enn 5 millimeter.  Mikroplast kommer…


Nyttårsforsett nr 9: LEVER DITT ELEKTRONISKE AVFALL

Vi skaffer oss stadig nye elektriske produkter og kaster de gamle. Rask…


Nyttårsforsett nr 8: RYDD I GARDEROBEN

Rydder du i garderoben kan du finner klær du kan bruke mer fremfor å kjøpe…


Nyttårsforsett nr 7: KARTLEGGE EGET AVFALL

Ifølge Statistisk Sentralbyrå produserer hver innbygger 425 kg…


Nyttårsforsett nr 6: SAMARBEIDE OG DELE

FNs bærekraftsmål er målene vi alle styrer etter for å ta vare på den kloden…


Nyttårsforsett nr 5: VELGE MER SIRKULÆR PLASTEMBALLASJE

Rett før jul la EU-kommisjonen frem sitt veikart for den nye handlingsplanen…


Nyttårsforsett nr 4: KILDESORTER BEDRE

EU-kommisjonen har økt kravene til materialgjenvinning av avfallet. Innen 2025…


Nyttårsforsett nr 3: UNNGÅ Å FORSØPLE

Hvis hver 5 nordmann plukker opp 5 enheter avfall om dagen, fjerner vi 35…


Nyttårsforsett nr 2: KUTT MATSVINNET

Det kastes mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Det er ikke…


Nyttårsforsett nr 1: MER TIL OMBRUK

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker…


Mepex nyttårskalender: Gode sirkulære forsetter

Mepex er et miljø- og samfunnsengasjert selskap som jobber for å finne…


Vil samarbeide for å løse plastproblemet

Nye Asker kommune får Oslofjordens lengste kystlinje. Kystområdet ligger i…


Mepex styrker teamet

Er du ingeniør og vil jobbe innen miljø og sirkulærøkonomi? Mepex Consult er på…


Prognose for avfall til energigjenvinning mot 2035

-Analysen og framskrivningen frem mot 2035 viser at Norge sannsynligvis ikke…


Finner mest av tau, pose og nett fra trål og snurrevad i Finnmark

– Det vi finner desidert mest av langs kysten av Finnmark er tau, pose og…


Store gevinster å hente på en overgang fra engangsartikler i plast til flerbruksprodukter

– Den største gevinsten oppnås ved en overgang fra engangsartikler i…


Fortum Oslo Varme CCS-prosjekt

Fortum Oslo Varme og «Prosjekt CCS Oslo» er i sluttspurten for å…


På tokt nord i Norge

Tallak, Sveinung og Andreas fra Mepex har vært med «In the same boat» på tokt…


Renere glass- og metallemballasje

Avfall Norge engasjerte Mepex for å beskrive og analysere verdikjeden for…


Vil etablere regionalt kompetansesenter for marin forsøpling i Nye Asker

Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått…


Plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet

Den 28. mai ble det nye plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet. Mepex…


RfD satser på ombruk

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker…


Økt materialgjenvinning av avfallstrevirke

– Frem til nå har alt trevirke gått til forbrenning. Nå åpner det seg…


Hektisk vår for anleggsgutta

Anleggsgutta i Mepex går en travel vår i møte. – Vi har startet…


To nye medarbeidere i Mepex

Mepex har ansatt to nye medarbeidere; Andreas Dalen og Thomas Rem. -Vi er svært…


Viktige forbedringer i avfallsstatistikken

Mepex-rådgiver Sølvi H. Rønnekleiv og daglig leder Frode Syversen er i ferd med…


Effektøkning på Klemetsrudanlegget

Johan Thorbeck, partner i Mepex, har på oppdrag fra Fortum Oslo Varme vært…


Biobasert og bionedbrytbar plast utgjør om lag 3 % av plastforbruket i Norge

Det kommer frem i rapporten Mepex og Eunomia har utarbeidet for…


Mepex ønsker god jul fra Torvveien

Mepex har siden forsommeren hatt midlertidige lokaler i Drengsrudbekken. Nå…


Statistikkprosjekt skal gi bedre kvalitet på nasjonale avfallsdata

Mepex har på oppdrag for Avfall Norge jobbet med et statistikkprosjekt sammen…


Sorteringsanleggene i Motala og Stavanger tas i bruk første kvartal 2019

Mepex er prosjektleder for sorterings- og vaskeanlegget til IVAR i Stavanger og…


Bred oppslutning om workshop

Mepex har sammen med Eunomia kartlagt det norske markedet for engangsartikler i…


Mepex tildelt rammeavtale med Fortum Oslo Varme

Mepex har som en av 13 kvalifiserte leverandører deltatt i konkurranse om…


30-årsjubileum for Mepex

Det var Johan Thorbeck og Kjell Fredriksen som startet opp Mepex. – Johan…


Krav om 70 % utsortering av biologisk avfall og plastavfall fra husholdninger i 2035

Mepex og Østfoldforskning har gjennomført en konsekvensutredning av tre…


Spennende internasjonalt samarbeid

I september vant Mepex to konkurranser sammen med det internasjonale selskapet…


Stort spenn i avfallsanalyser for A-team

Analyseteamet i Mepex blir stadig større. Både når det gjelder antall…


Mepex bidrar til å rense luften

Petter Thorbeck, partner i Mepex, er engasjert som teknisk leder for…


Digitalt nyhetsbrev fra Mepex

Mepex ønsker å holde sine kunder, samarbeidspartnere og andre med interesse for…