Mepex ønsker god sommer!

Tallak, Sveinung og Andreas fra Mepex har vært med «In the same boat» på tokt…


Renere glass- og metallemballasje

Avfall Norge engasjerte Mepex for å beskrive og analysere verdikjeden for…


Vil etablere regionalt kompetansesenter for marin forsøpling i Nye Asker

Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått…


Plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet

Den 28. mai ble det nye plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet. Mepex…


RfD satser på ombruk

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker…


Økt materialgjenvinning av avfallstrevirke

– Frem til nå har alt trevirke gått til forbrenning. Nå åpner det seg…


Hektisk vår for anleggsgutta

Anleggsgutta i Mepex går en travel vår i møte. – Vi har startet…


To nye medarbeidere i Mepex

Mepex har ansatt to nye medarbeidere; Andreas Dalen og Thomas Rem. -Vi er svært…


Viktige forbedringer i avfallsstatistikken

Mepex-rådgiver Sølvi H. Rønnekleiv og daglig leder Frode Syversen er i ferd med…


Effektøkning på Klemetsrudanlegget

Johan Thorbeck, partner i Mepex, har på oppdrag fra Fortum Oslo Varme vært…


Biobasert og bionedbrytbar plast utgjør om lag 3 % av plastforbruket i Norge

Det kommer frem i rapporten Mepex og Eunomia har utarbeidet for…


Mepex ønsker god jul fra Torvveien

Mepex har siden forsommeren hatt midlertidige lokaler i Drengsrudbekken. Nå…


Statistikkprosjekt skal gi bedre kvalitet på nasjonale avfallsdata

Mepex har på oppdrag for Avfall Norge jobbet med et statistikkprosjekt sammen…


Sorteringsanleggene i Motala og Stavanger tas i bruk første kvartal 2019

Mepex er prosjektleder for sorterings- og vaskeanlegget til IVAR i Stavanger og…


Bred oppslutning om workshop

Mepex har sammen med Eunomia kartlagt det norske markedet for engangsartikler i…


Mepex tildelt rammeavtale med Fortum Oslo Varme

Mepex har som en av 13 kvalifiserte leverandører deltatt i konkurranse om…


30-årsjubileum for Mepex

Det var Johan Thorbeck og Kjell Fredriksen som startet opp Mepex. – Johan…


Krav om 70 % utsortering av biologisk avfall og plastavfall fra husholdninger i 2035

Mepex og Østfoldforskning har gjennomført en konsekvensutredning av tre…


Spennende internasjonalt samarbeid

I september vant Mepex to konkurranser sammen med det internasjonale selskapet…


Stort spenn i avfallsanalyser for A-team

Analyseteamet i Mepex blir stadig større. Både når det gjelder antall…


Mepex bidrar til å rense luften

Petter Thorbeck, partner i Mepex, er engasjert som teknisk leder for…


Digitalt nyhetsbrev fra Mepex

Mepex ønsker å holde sine kunder, samarbeidspartnere og andre med interesse for…