Vi har i høst gjennomført tre webinarer om klimaregnskap, separat innsamling av tekstiler, og hvordan vi kan nå målene om 65 prosent materialgjenvinning. Her kan du se webinarene i opptak.

Digitalt klimaregnskap

Over flere år har Mepex utviklet en modell for klimaregnskap for håndtering av avfall, skreddersydd for kommuner og interkommunale selskap. Nå har vi utviklet et digitalt klimaregnskap, og som kunde kan du få tilgang til et nettbasert, interaktivt dashbord der du selv kan utforske resultatene dine. Seniorrådgiver Carl Frederik Mørch-Kontny gir i dette webinaret en innføring i digitalt klimaregnskap, med det tilhørende simuleringsverktøyet.

Se webinar om digitalt klimaregnskap

65 prosent materialgjennvinning

EUs krav om 65 prosent materialgjenvinning i 2035. Mepex har bistått myndighetene med å få oversikt over effekten av kravene fra EU og mulighetsrommet for tiltak for økt materialgjenvinning og forberedelse til ombruk. Etter mange års dypdykk ned i avfallet ser vi på veien til målet med realisme og har identifisert konkrete muligheter. I dette webinaret gir seniorrådgiver Elise Narum Amland en rask innføring i kommende føringer fra EU, og viser til konkrete tiltak som kan gjennomføres.

Se webinar om 65 prosent materialgjenvinning

Tekstiler ut av restavfallet

Som en del av EUs mål for ombruk og materialgjenvinning skal tekstiler samles inn separat. Men hvordan skal Norge gjennomføre innsamlingen? Og hvordan håndterer vi tekstilene som reddes fra avfallsstrømmene? Seniorrådgiver Kristiane Rabben gir en sniktitt på resultatene fra prosjektet Wasted Textiles, der vi gjennomfører detaljerte analyser av tekstiler i avfallet. Vi forteller om gjennomføring i praksis og muligheter for håndtering av tekstilene som ikke lengre går i avfallet.

Se webinar om tekstiler ut av restavfallet