To delegasjoner med kommunalt ansatte fra Sztum i Polen og Sofia i Bulgaria var på studietur i april for å lære mer om hvordan norske kommuner legger til rette for ombruk og ressursutnyttelse i praksis. Mepex har satt sammen programmet for turen som er en del av to internasjonale prosjekter i regi av International Development Norway. Prosjektene skal bygge kompetanse på sirkulærøkonomi i deltakerlandene; med vekt på ombruk, ressursutnyttelse for matavfall og gjenvinningsstasjoner.

Christian Tjessem viser de besøkende rundt på Haraldrud gjenbruksstasjon i Oslo.

Resirkula er Norges første kjøpesenter for ombruk. Karen Tømte fortalte og viste oss rundt, og flere av deltakerne sikret seg gode bruktkupp!

Ivrige deltakere på workshop på Yggeset

 

Marit Mikkelsen viser stolt fram et drivhus som bugner av tomater og ivrige humler som surrer mellom tomatplantene.