Svensk Plaståtervinning AB skal bygge verdens største sorteringsanlegg for plast i Motala. Dette er et milelangt steg for å oppnå en sirkulær verdikjede for plastemballasje i Sverige. Mepex er prosjekt- og byggeleder for anlegget.  

Fram til 2019 har svenskene eksportert all innsamlet plast, akkurat som vi gjør i Norge. Med det nye anlegget vil de kunne ta hånd om all plasten selv. Mepex har vært engasjert av Svensk Plaståtervinning AB (SPÅ) siden 2015 og har jobbet med å utvikle sorteringsanlegget i Motala. Første sorteringslinje kom på plass i 2019. Da hadde anlegget kapasitet på 100.000 tonn plast i året og sorterte ut plast i 4 ulike kvaliteter. Med denne neste utbyggingsfasen vil kapasiteten dobles.

Første klimanøytrale sorteringsanlegg 

– Målet er at 100 prosent av materialet blir tatt hånd om – uten klimabelastning sier administrerende direktør i Svensk Plaståtervinning, Mattias Philipsson. 

Ved hjelp av 60 ulike NIR sensorer skal plasten sorteres i 12 ulike typer. Anlegget er designet for å beholde materialets verdi lengst mulig og unngå unødvendig nedgradering (downcycling) av plasten. Rest som sorteres ut til forbrenning skal leveres rett til et anlegg med CO2 rensing. Med solscellepaneler på det 85 000m2 store taket kan anlegget med rette kalles Site Zero.  

Prosjektleder Kjell Ø. Fredriksen hos Mepex ser fram til å lede installasjonsarbeidet fram til 2023.
– Dette er et stort og utfordrende prosjekt, og totalt vil 4 medarbeidere fra Mepex være engasjert i perioden. Det er det tyske firmaet Sutco Recycling Technik GMbH som skal levere selve sorteringanlegget, kan han fortelle.