Mepex har på oppdrag for Avfall Norge jobbet med et statistikkprosjekt sammen med SSB og Miljødirektoratet. – Målet med prosjektet har vært å gjøre kommunenes og de interkommunale selskapenes rapportering i KOSTRA mer entydig for å gi mer pålitelig avfallsstatistikk, sier Frode Syversen og Sølvi R. Haugedal.

I forbindelse med rapporteringen i KOSTRA, har forklaringen til hvordan avfallsmengdene skal rapporteres vært åpen for lokale tolkninger. For å klargjøre innrapporteringen og øke kvaliteten på dataene, har statistikkprosjektet involvert en rekke representanter fra kommuner, avfallsselskap, rådgivere og myndigheter til å bidra i forbedringsprosessen.

Forslag til utvikling av statistikken for å møte nye rapporteringskrav i EU er også sentralt.

-Vi inviterte til to workshops sammen med SSB, Miljødirektoratet og Avfall Norge, og vi er veldig fornøyd med resultatet av gruppearbeidet. Jeg synes vi har fått til veldig mye på kort tid, sier Frode.

God dialog med bransjen
-Det har vært en veldig fin prosess med mange aktive deltakere. Det å få til en dialog og skape engasjement omkring rapporteringen og kvaliteten på dataene har vært ett av målene for prosjektet, poengterer Sølvi.
-Med nye EU-krav og nye målepunkter i forhold til materialgjenvinning, blir det enda viktig at vi sikrer gode og sammenlignbare data. Dette må vi jobbe videre med, men vi har allerede fått gjennomført flere forbedringer og det er laget en ny veileder som skal hjelpe kommunene og de interkommunale selskapene med mer enhetlig rapportering, forklarer Frode og oppfordrer alle til å bruke og følge den nye veilederen for årets rapportering.