I september vant Mepex to konkurranser sammen med det internasjonale selskapet Eunomia, begge med Miljødirektoratet som oppdragsgiver. -Vi er godt i gang med arbeidet i begge prosjektene, og med Skype er det enkelt å møtes til dialog over landegrensene, sier Rebecca Briedis, rådgiver i Mepex.

I sin vurdering av de innkomne tilbudene, vektla Miljødirektoratet samlet kompetanse og erfaring. For Mepex er det viktig å søke gode samarbeidsløsninger når det gir bedre resultater for kundene.

Kartlegger verdikjeden til biobasert og bionedbrytbar plast
Prosjektet «Kartlegging av verdikjeden for biobasert og bionedbrytbar plast» skal allerede leveres i slutten av oktober, og Rebecca og rådgiverkollega Kathrine Kirkevaag i Mepex, er i ferd med å avslutte analysene. De har kartlagt råvarene som brukes i biobasert og bionedbrytbar plast, hvilke produkter som produseres og hvor store mengder som blir satt på det norske markedet årlig.

-I denne analysen vurderer vi også hvordan den biobaserte og bionedbrytbare plasten passer inn i avfallssystemene i Norge, forteller Rebecca.

Ser på alternativer til engangsartikler i plast
I prosjektet «Kartlegging og tiltaksanalyse – redusert forsøpling fra engangsartikler av plast» skal Mepex og Eunomia kartlegge markedet for engangsartikler i Norge, se på forbruksmønstre for artiklene og hvilke typer plast de er laget av.

-Det mest spennende blir å se på alternativer til engangsartiklene. Med utgangspunkt i 20 engangsartikler som bidrar mye til marin forsøpling og forsøpling på land, skal vi kartlegge hvilke alternative materialer, produkter og løsninger vi kan finne. Vi skal så sammenligne de alternative produktene opp mot engangsartiklene når det gjelder bærekraft, hvilken effekt de har på miljøet og hva de nye produktene og løsningene koster i forhold til engangsartiklene, forteller Kathrine Kirkevaag.

Engelske Eunomia har gjort tilsvarende prosjekter for EU-kommisjonen, og har god oversikt over det globale markedet både når det gjelder biobasert og bionedbrytbar plast, og engangsartikler i plast.

-Det er spennende og utviklende å jobbe sammen med Eunomia i disse to prosjektene. I tillegg til Rebecca og Kathrine, består Mepex-teamet av Frode Syversen, Peter Sundt, Sølvi R. Haugedal og Elise Amland.