Sluttrapport for prosjektet «Dypdykk i plasthavet»