Rett før Norge fikk sin første strategi for en grønn, sirkulær økonomi har Handelens Miljøfond lansert en serie rapporter som viser vei mot 50% materialgjenvinning av all plast. Mepex står bak tre av rapportene som beskriver  utfordringene, hvordan løsningene kan se ut og ikke minst – hvordan vi må samarbeide for å få det til.  

Tiltakene som forslås i rapportene sammenfaller med flere av punktene i strategien for sirkulær økonomi. Å resirkulere mer plast er ett av områdene som fremheves av regjeringen. Altfor mye av plasten vi produserer blir ikke gjenvunnet. Hvis halvparten av all plast skal resirkuleres er det 140.000 tonn mer enn det vi får til i dag.  

I tillegg til disse rapportene har også Mepex bidratt inn i Systemiq sin rapport Achieving Circularity – A Zero Waste Circular Plastic Economy in Norway og verktøyet Plastsimulator. Verktøyet beregner effekten av ulike tiltak på Norges plastforbruk.

Les rapportene og prøv plastsimulatoren her

Carl Frederik Kontny, rådgiver for sirkulærøkonomi i Mepex kommer fra KLD hvor han ledet arbeidet med strategien. Han har også vært med å skrive rapportene Mepex har laget på oppdrag fra HMF og er glad for at strategien nå er på plass. 

– I regjeringens strategi er ambisjonen at Norge skal være minst like gode som EU, aller helst et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi. Vi har sett på hvordan dette kan gjøres for plast og mener at et av de viktigste tiltakene er å bygge ut infrastruktur for å sortere og produsere materialgjenvunnet råstoff. Sentralsortering vil trolig være helt nødvendig for å møte utsorteringskravene av plast og biologisk avfall som regjeringen nå skal innføre. Med strategisk bruk av offentlige innkjøp får vi også styrket etterspørselen etter resirkulert plast. Om hårete mål følges opp av konkrete virkemidler, tiltak og investeringer ser jeg lyst på fremtiden.   

Lars Brede Johansen, analytiker i Handelens Miljøfond sier at rapporten viser at det finnes et enormt potensial for å øke gjenvinningen i Norge.

– Det er gode nyheter. Det burde også være tydelig vekker. Ingen kan lenger lene seg tilbake og si at jobben er noen andres.