Sammen med Norner har Mepex fått i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for hvordan Handelens Miljøfond kan bidra til at vi når målet om 50 % materialgjenvinning for alt plastavfall som oppstår i Norge innen 2025.

I dette arbeidet blir det viktig å finne løsninger for å beholde ressursene i kretsløpet og sørge for at det å bruke resirkulert råvare inn i produksjonen av nye produkter kan gi plastindustrien et konkurransefortrinn.

– Norge står foran en kjempejobb med å fjerne plastforsøplingen og få til en kraftig økning i materialgjenvinningen av plast. Dette må til i alle land hvis det enorme miljøproblemet plasten utgjør skal komme under kontroll. Handelens Miljøfond er glad for å kunne investere i å fremskaffe kunnskap som er nødvendig for å få til dette, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.


Utvikling av verdikjede for økt utsortering og produksjon av råvare til norsk plastproduksjon
For å ta i bruk mest mulig resirkulert plast i produksjonen av nye råvarer, må vi ha kunnskap om de teknologiske og markedsmessige mulighetene for økt materialgjenvinning og bruk av resirkulert plast. Produsentene må være trygg på at den gjenvunnede plasten møter kravene produktene har til kvalitet og holdbarhet.

I samarbeid med plastindustrien og kunder som ønsker å bruke resirkulert plast i sine plastprodukter, skal prosjektet kartlegge potensialet for bruk av resirkulert råvare i norsk plastproduksjon.

Norner og Mepex skal også evaluere relevante teknologier som kan bidra både til ønsket kvalitet og kvantitet på den resirkulerte råvaren, og skissere en rasjonell nasjonal infrastruktur for plastavfall å oppnå dette.  Prosjektet skal også forsøke å etablere lukkede kretsløp og demonstrere løsninger for folieprodukter med høy andel av gjenvunnet folie i ny folie.

Øke kunnskapsgrunnlaget
Prosjektet vil gjennom de ulike delprosjektene bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om materialstrømmen til plast og plastavfall, og om det kan være mulig for å nå så ambisiøse mål

-Vi er nå kommet i gang med prosjektet, og målet er å presentere de første resultatene innen 1. september i år, forteller Frode Syversen, daglig leder i Mepex.