På Øra i Fredrikstad skal det etableres et ettersorteringsanlegg for å sortere ut ressursene i restavfallet fra 320.000 østfoldinger.  

– For å bidra i omstillingen til den sirkulære økonomien og oppnå kravene som kommer må vi ta bedre vare på ressursene i avfallet til innbyggerne våre. Det klarer vi ikke ved kildesortering alene, sier Roy Ulvang, daglig leder i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS).

Mepex er tildelt forprosjektet og prosjekteringsleder Petter Thorbeck i Mepex kan fortelle at arbeide er godt i gang. -Vi jobber nå blant annet med å vurdere hvor mye avfall anlegget skal kunne håndtere, anbefale hvilke avfallsstrømmer som skal utsorteres og alternative løsninger for sortering av de ulike fraksjoner, sier han.   

Planlegging av selve anlegget vil gjøres i neste fase som starter over sommeren. Etter planen skal forprosjektrapporten overleveres i oktober, og målsettingen er at ØAS skal ha et sorteringsanlegg for husholdningsavfall ferdig i 2023/2024.  


ØAS IKS er eid av 12 kommuner: Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Hvaler, Rakkestad kommuner, kommunene i MOVAR IKS (Moss, Råde Vestby og Våler kommuner) og IØR IKS (Indre Østfold, Skiptvedt og Marker kommuner).  

Prosjektet skal ta høyde for at andre kommuner kan bli invitert til å delta på et senere tidspunkt.