Den 28. mai ble det nye plastsorteringsanlegget i Motala offisielt åpnet. Mepex har hatt prosjektledelsen for Svensk Plaståtergjenvinnings nye anlegg. Anlegget blir betegnet som Europas største og mest effektive anlegg for plastsortering, og oppdragsgiver er svært fornøyd med leveransen.

– Anlegget ble levert i henhold til tidsplan, i henhold til budsjett og med bedre kapasitet og utbytte enn forespurt av oppdragsgiver, forteller Kjell Ø. Fredriksen, prosjektleder og Thomas Chr. Juel, byggeleder i Mepex.

Selv med mer enn 25% overkapasitet opprettholdes renhetsgarantier og utbytte i plastsorteringsanlegget.

Nøkkeltall for plastsorteringsanlegget i Mottala:

  • 120 000 tonn årlig/20 tonn pr. time i kapasitet
  • All produksjon og lagring foregår innendørs. Totalt areal 14 000 m2
  • 1,5 km transportbånd i prosessanlegget
  • 325 tonn stålstrukturer og maskiner i prosess anlegget
  • 19 NIR maskiner
  • Produserer LDPE, HDPE, PP, EPS og PET som kan gjenvinnes til nye produkter

Matthias Philipsson, VD Svensk Plaståtervinning AB (til venstre) og Jochen Wester, prosjektleder Sutco (hovedleverandør) under åpningen av anlegget 28. mai i år.