På to år har BI mer enn halvert restavfallsmengden og doblet sorteringsgraden. Etter å ha byttet ut engangsplast med porselen og glass, har de spart ca. 1/2 million engangs-kopper årlig. – Og mer skal det bli, lover Wenche Dahl, direktør for Facility ved BI.

Resultatene etter at BI Oslo gikk over fra engangsservice til porselen i studentkantinen viser at de på ett semester sparte ca. 400.000 enheter. Dobler vi dette antallet (to semestre per år) og legger til engangskoppene, sparer BI miljøet for 1,3 millioner engangsartikler per år, forteller Dahl.

Det hele startet for to år siden, etter at Mepex utarbeidet en avfallsstrategi for Campusen i Oslo. Planen ble utarbeidet på bakgrunn av materialstrømsanalyser og plukkanalyser og en prosess med involvering av et tyvetalls medarbeidere og representanter fra studentorganisasjonen.

På «Grønn Konkurransekraft-dagen» til Grønt Punkt Norge ble tre «Plastløftepriser» delt ut blant de 49 bedriftene som har deltatt i Plastløftet. 

– Prosessen med Mepex ga oss en aha-opplevelse. Vi så at vi måtte jobbe langs hele verdikjeden til avfallet skulle vi nå de høye kravene vi satte oss. Det har ført til at vi er blitt mer bevisste i forhold til hva vi kjøper inn og hvordan varene er emballert. Ved å sette strenge miljøkrav i innkjøpsprosessen og til leverandøren av avfallstjenestene, har vi jobbet systematisk for å redusere både mengden avfall generelt og restavfall spesielt, forteller Dahl.

Fantastiske resultater
Ved å kutte ut engangsartikler i plast, unngå unødig emballasje og bedre kildesorteringen, har BI Oslo fått mye renere fraksjoner. Både det utsorterte matavfallet, papir- og plastavfallet har fått bedre kvalitet etter at de gikk over til porselen og glass.

– Den siste målingen viser at 62 % (per feb 2020) av avfallet går til materialgjenvinning, altså mer enn en dobling av materialgjenvinningsgraden på to år. Ser vi på renovasjonskostnadene, har vi oppnådd en reduksjon på hele 35 %, forteller Dahl som er svært fornøyd med arbeidet som er lagt ned i organisasjonen.

Om ikke det skulle være nok, har BI ved alle sine campuser blitt Miljøfyrtårn-sertifisert for «Grønne arrangementer» og kuttet ut all bruk av ballonger og redusert bruken av giveaways på egne konferanser og events. Dette gjelder også stundentarrangementene.

Dahl påpeker at mange har vært involvert i dette arbeid og at samarbeidet med studentene og leverandørene har vært svært viktig for å få til de gode resultatene.

-Vi gratulerer BI med Plastløfteprisen for reduksjon av plastmengden, og synes den er svært fortjent. Det er fantastiske resultater BI Oslo har oppnådd på kort tid. Vi er spesielt imponert over det systematiske arbeidet og den gjennomføringsevnen BI Oslo har vist. Med den innsatsen de legger ned, er vi overbevist om at de når sine mål, sier Kathrine Kirkevaag, miljørådgiver i Mepex.

På bildet (øverst) ser vi fra venstre Greta Koch og Hanne Vetaas, BI Campus Oslo.